Assessoria administrativa

Assessorament administratiu, un paper sobre l’altre, una cua darrera l’altra, una finestreta al primer i l’altra al segon. Sabem el que necessitem, on aconseguir-ho i com actuar de catalitzadors del procediment administratiu.

 

TRÀNSIT

 • Matriculacions de vehicles.
 • Canvis/baixes de titularitat de vehicles.
 • Renovacions del carnet de conduir.
 • Altres actuacions administratives relacionades amb el àmbit del trànsit.

 

TRANSPORTS

 • Altes, visats i baixes de targetes de transport.
 • Altres actuacions administratives del àmbit del transport.

 

OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (OGE)

 • Comerç.
 • Turisme.
 • Registre Establiments Industrials de Catalunya (REIC).
 • Registre de Marques i patents.
 • Altres actuacions administratives de OGE.

 

REGISTRES MERCANTILS I DE LA PROPIETAT

 • Tramitació de les escriptures.
 • Recerca de dades registrals.
 • Altres actuacions en l’àmbit del registre mercantil i de la propietat.