Assessoria comptable

Assessorament i planificació comptable, tant per empresaris individuals com per entitats Jurídiques.

  • Confecció i mecanització comptable. Tractament de les dades comptables a través de diferents aplicacions informàtiques.
  • Confecció de llibres oficials: diari de comptabilitat, majors, inventari i balanços, etc.
  • Realització d’anàlisis de balanços i comptes d’explotació, obtenció de ratis, etc.
  • Estudi i confecció de tota mena d’informes econòmics.
  • Accions d’assessorament i consultoria.