Quins són els perfils de la reducció de la quota dels autònoms?

Segurament hauràs sentit que els nous autònoms tenen una reducció de la quota dels autònoms. Però quins són els requisits i quines són aquestes avantatges a l’hora de pagar la quota d’autònom?

En el post d’avui, posarem llum a aquesta pregunta.

Sóc menor de 30 anys, tinc dret a la reducció de la quota dels autònoms

Per una banda el treballador autònom menor de 30 anys que causi alta inicial, o bé que no hagi estat d’alta com a treballador per compte pròpia en els darrers 5 anys des de la data de la nova alta, es podrà aplicar les següents reduccions i bonificacions:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 primers mesos.
 • Una reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos posteriors.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període anterior.
 • I finalment, una bonificació del 30% de la quota durant els 15 mesos posteriors.

Aquestes reduccions o bonificació és sobre la quota resultant d’aplicar la base mínima de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Aquest supòsit no es pot aplicar quan el treballador autònom contracti a persones per compte aliena.

Dins d’aquest mateix col·lectiu, ampliant a 35 anys en el cas de les dones, també hi ha l’opció d’aplicar una reducció del 30% de la quota durant els primers 15 mesos, i una bonificació del mateix import durant els 15 mesos següents. Aquests avantatges en el pagament de la quota també van lligats al fet que sigui la primera vegada que s’hagin donat d’alta a aquest Règim Especial, o que no s’hagi estat d’alta d’autònom en els 5 anys previs a la nova alta.

 

Sóc Major de 30 Anys, i ara què?

Per altre banda, el treballador per compte pròpia major de 30 anys que causi alta inicial, i que igualment com passa en els anteriors casos, no hagi estat d’alta d’autònoms en els darrers 5 anys al fet causant, es podrà aplicar les següents reduccions:

 • Durant els 6 primers mesos, tindrà una reducció del 80% de la quota.
 • Tindrà una reducció del 50% de la quota els següents 6 mesos.
 • I els 6 mesos següents, tindrà una reducció del 30% de la quota.

Aquestes reduccions, tal i com passa amb el col·lectiu anterior, no es podrà aplicar si el treballador autònom contracte treballadors per compte aliena.

 

Un altre col·lectiu que té importants reduccions sobre la quota de la base mínima de cotització son les persones amb discapacitat.

Quan una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causi alta inicial al RETA es podrà beneficiar de les següents reducció i bonificació:

 • Durant els 6 mesos immediatament de la data d’alta, tindrà una reducció de 80% de la quota.
 • I durant els 54 mesos següents, és a dir, fins al cinquè any d’alta, tindrà dret a una bonificació del 50% de la quota.

Si el treballador per compte pròpia amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causa alta inicial té menys de 35 anys, té dret a:

 • Una reducció del 80% de la quota durant 12 mesos.
 • Una bonificació del 50% durant els 48 mesos següents.

Aquests avantatges no seran d’aplicació quan el treballador autònom contracti personal per compte aliè.

 

Finalment, per a familars col·laboradors, és a dir, per a conjugues, parelles de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, que s’incorporin com a noves altes al RETA i que col·laborin treballant amb el familiar titular de l’activitat, tenen dret a una bonificació al 50% de la quota durant 18 mesos.

 

Vols més informació sobre la reducció de la quota dels autònoms? Contacta amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.