Quines són les entitats exceptes de presentar l’import de societats? Es defineixen com a ASSOCIACIONS aquelles entitats constituïdes per l’acord entre tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans, d’interès general o particular, i es doten com a tals en els E

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.