El nou sistema d’inscripció de recent nascuts

Com funciona el inscripció de recent nascuts?
Com ja vam comentar en el cinquè post d’aquest blog, el que vam publicar a data 23 de juliol de 2015, el passat dijous 15 d’octubre va entrar en vigor la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil, el qual ha reformat els articles del Registre Civil corresponents a la inscripció dels recents nascuts en centres sanitaris, així com les defuncions.

Es tracte d’una reforma produïda per la voluntat de modernització de les administracions de l’Estat per adaptar-se als nous temps i als programes electrònics i telemàtics.

En aquest cas el que es pretén aconseguir és que la inscripció dels recent nascuts es realitzi directament des dels centres sanitaris i s’enviï de forma telemàtica al Registre Civil, evitant així que posteriorment els pares del recent nascut hagin d’anar presencialment a l’oficina del Registre Civil que pertoqui per inscriure la criatura.

Com es realitzarà la inscripció de recent nascuts?

Doncs es tracte d’un procediment ben senzill. Una vegada produït el naixement, els pares d’aquest, assistits pels facultatius que haguessin assistit al part, hauran de signar el formulari oficial de declaració del naixement, amb tota la informació relativa a nom de la criatura, ordre dels cognoms, filiació paterna, etcètera, al qual se li incorporarà el comunicat facultatiu acreditatiu del naixement, el qual comptarà amb totes les proves mèdiques i analítiques que siguin necessàries per tal d’establir la història clínica del recent nascut. Una vegada s’hagin acomplert aquests dos requisits, i sempre dins d’un termini de 72 hores des del naixement, el centre sanitari informarà i remetrà telemàticament tota la documentació, al Registre Civil, mitjançant la signatura electrònica del facultatiu. Una vegada el Registre Civil disposi de tota aquesta documentació, tramitarà la inscripció del recent nascut.

Posteriorment, les oficines dels diferents registres remetran via correu o via electrònica, una certificació literal de naixement que, en aquest cas, substituirà a l’actual llibre de família, per tal de poder efectuar els posteriors tràmits administratius pertinents.

Què succeeix si es produeix el naixement fora de l’establiment sanitari o per qualsevol motiu, no es pugui complir amb el termini establert de 72 hores? Doncs que els obligats a promoure la inscripció disposaran d’un termini de 10 dies per declarar el naixement davant l’Oficina del Registre Civil.

A dia d’avui, és a dir, després de l’entrada en vigor de la Llei fa una setmana, ja s’han realitzat més de 400 notificacions telemàtiques de nadons, fet que suposa la pràctica totalitat dels naixements que s’han produït en els hospitals que ja disposen d’aquest sistema, els quals no arriben a una trentena, cosa que suposa que aquests sistema s’anirà implementant de forma gradual als diferents hospitals del país, amb l’objectiu que de cares al 2016 ja estigui quasi totalment implementat.

Pel que fa a les defuncions, el sistema que es pretén instaurar és pràcticament el mateix que els naixements. El centre sanitari comunicarà via telemàtica al Registre Civil competent mitjançant enviament del formulari oficial degudament complimentat juntament amb el certificat mèdic signat pel facultatiu. Fet que serà requisit indispensable, sense el certificat metge de defunció, no es podrà efectuar la inscripció.

Finalment la Llei fa referència a la mort ocorreguda amb posterioritat als sis primers mesos de la gestació i abans del naixement, sempre que el recent nascut hagués mort abans de rebre l’alta mèdica després del part. En aquest cas, la certificació metge de tal defunció sempre haurà d’anar signada per dos facultatius, per tal de donar més seguretat de la relació materno filial existent.

En conclusió és una petita reforma dirigida a agilitzar els processos d’inscripció dels naixements i les defuncions, fent estalviar temps així als obligats a fer la inscripció pertinent i a donar més seguretat jurídica a totes les parts intervinents en aquests processos.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.