MODIFICACIONS EN EL RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS) A PARTIR DE GENER 2016

Quines són les modificacions en el règim d’estimació objectiva, els mòduls, a partir del gener?

A partir de l’1 de Gener de 2016 queden modificats els paràmetres que determinen l’aplicació d’aquest règim de tributació i queden excloses les activitats classificades en determinats epígrafs de l’I.A.E.

Seguidament mostrem els diferents canvis en els límits de facturació per aquest règim:

Noves magnituds en el règim d’estimació objectiva excloents de caràcter general

  • Volum d’ingressos en l’any immediat anterior superior a 250.000 euros pel conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaders i forestals.

Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura.

Les operacions en les que existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari/a sigui empresari/a, no podran superar els 125.000 euros.

  • Volum d’ingressos pel conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediat anterior, excloses les adquisicions d’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

Noves magnituds excloents específiques

  • Per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757), el límit disminueix de 5 a 4 vehicles qualsevol dia de l’any.

Exclusió de les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció del 1% en 2015.

En aquest requadre queden resumides, comparant-ho amb altres anys, aquestes modificacions:

TAULA X TEXT

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.