El model 510 relatiu a l’Impost sobre les Habitatges Buits

Si et toca presentar el model 510 relatiu a l’Impost sobre les Habitatges Buits de l’exercici 2015, has de saber que el termini finalitza el 21 de març del 2016.

Què és el model 510?

El model 510 és el model mitjançant el qual es declara l’impost sobre els habitatges buits. Aquest nou impost va entrar en vigor el 24 de juliol passat de 2015 i grava la desocupació d’un habitatge de forma permanent durant més de dos anys sense causa justificada. Quan passa? En els casos en què el titular de l’habitatge és una persona jurídica o quan aquesta tingui la facultat per explotar econòmicament l’habitatge.

Quan un habitatge està “desocupada”?

Un habitatge es considera buida quan hagi transcorregut un període de dos anys des de la data en què el propietari va tenir a la seva disposició l’habitatge per ocupar-la o bé l’hagi cedit en ús a un tercer, sense que hi hagi alguna causa que justifiqui la desocupació. En aquest cas és obligatori presentar el model 510.

Què passa en habitatges de nova construcció “desocupades”?

En el cas dels habitatges de nova construcció, es dóna un marge de tres mesos des de la data del certificat d’obra final perquè l’habitatge sigui ocupat. A més, es considera causa d’interrupció del còmput dels dos anys, l’ocupació de l’habitatge durant un termini de mínim sis mesos.

Hi ha habitatges exemptes de gravamen?

D’acord amb el que estableix el “Pla Territorial d’Habitatge”, habitatges situats en zones de baixa demanda estan exemptes de gravamen. En aquest sentit, l’Agència Tributària de Catalunya ha publicat una llista de municipis amb habitatges no exemptes.

Estigui o no el teu habitatge exempta de gravamen, hauràs de presentar de la mateixa manera el model 510. Si vols que nosaltres et preparem aquest model, contacta amb nosaltres.

[su_button url=”https://www.llealtulsa.com/contacte/” background=”#000000″]Contacte[/su_button]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.