Campanya de la declaració de la renda 2015 i patrimoni exercici calendari de presentació

T’expliquem tot el que cal saber per a tramitar la declaració de la renda 2015. Terminis, novetats, procediments i molt més. Tot el que cal saber per a preparar l’exercici i presentar-lo a l’Agència Tributària.


Ja tens l’esborrany de la renta?

Com us anàvem avisant, el dia 6 d’abril comença la Campanya de la Declaració de la Renda, fins al 30 de juny, pel que des d’avui, ja pots començar a tramitar via internet l’esborrany de la renda i presentació de la declaració de renda i patrimoni.
En el cas de declaració amb resultat a ingressar, el període de domiciliació bancària és fins al 25 de juny.
Recordatori: el termini de presentació és fins al dia 30 de juny.

Declaracions a presentar el mes d’abril iva:

 • Març 2016: Règim general: mod. 303 declaracions mensuals.
 • Març 2016: Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’Iva i altres operacions: mod. 340 declaracions mensuals
 • Març 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: mod. 349 declaracions mensuals
 • Primer trimestre 2016: Règim general i règim simplificat: mod. 303
 • Primer trimestre 2016: Declarció-liquidació no periòdica: mod. 309
 • Primer trimestre 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: mod. 349

Renda i societats:

Retencions i ingressos a compte procedents de rendiments de treball, activitats econòmiques,
rendes d’arrendaments d’immobles i capitals mobiliaris.

 • Març 2016: 111, 115 i 123 declaracions mensuals
 • Primer trimestre 2016: 111, 115 i 123
 • Primer trimestre 2016: Impost sobre la renda de no residents: mod. 210

Pagaments fraccionats a compte de la Renda de les persones físiques

 • Estimació directa: mod. 130
 • Estimació objectiva: mod 131
 • Pagaments fraccionats societats
 • Primer període 2016: mod. 202

Terminis De Presentació de declaració de la renda 2015:

 • Fins al 15 d’abril amb domiciliació del pagament
 • Fins al 20 d’abril a ingressar amb NRC, negatives i a compensar

Qui no està obligat a presentar declaració?

Persones que hagin percebut únicament les següents rendes i les següents quanties:

Rendiments de treball

 • 22.000 € provinents d’un sol pagador/a, o de més d’un si les quantitats percebudes del segon o restants pagadors/es no superen en conjunt 1.500 € anuals.
 • 12.000 € provinents de més d’un pagador/a.

Rendiments de capital mobiliari (interessos bancaris, dividends, etc.)

 • Límit conjunt de 1.600 €, sempre que estiguin sotmesos a retenció.

Rendes immobiliàries imputades

Propietaris/es d’immobles no arrendats o desocupats que no siguin la residència habitual: s’aplica com a rendiment el percentatge de l’1,1% o 2% sobre el valor cadastral. Límit de 1.000 € anual.

A tenir en compte per les deduccions…

Hipoteques/préstec per habitatge habitual adquirit abans de l’01/01/2013.
Quantitats aportades a plans de pensions.
Quotes sindicals, donacions efectuades, etc.

En el cas de ser vostè client o clienta nostre… des del nostre despatx ja ens ocupem de demanar-li les seves dades fiscals a l’AEAT.

Estem a la seva entera disposició per a qualsevol mena de consulta i per procedir a la
confecció de la seva declaració.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.