REGISTRE DE JORNADES

El registre de jornades ha estat un tema que d’un temps enrere les empreses s’han hagut d’habituar a realitzar en els treballadors a temps parcial.

L’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors diu: “ A l’efecte del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar cada dia i s’ha de totalitzar en el període fixat per al pagament de les retribucions; s’ha de lliurar una còpia del resum al treballador en el rebut corresponent.”

La finalitat de l’article que acabem de transcriure és la d’assegurar amb prova documental sobre les hores extraordinàries dels treballadors. El registre de jornada doncs, és la prova documental per controlar els excessos de jornada que realitzen els diferents treballadors.

Com hem comentat, les empreses amb treballadors a temps parcial, aquest registre ja el ve realitzant des d’un temps enrere fins ara, però què passa amb els treballadors a temps complet? S’ha de realitzar també aquest quadre horari o no?

Doncs bé, la resposta és que sí.

Recentment hi ha hagut sentències en aquesta direcció, concretament la Sentència de l’Audiència Nacional, STAN de 19/02/2016 i STAN 04/12/2015, que determinen que igualment que en els casos de treballadors a temps parcial l’empresa té l’obligació de fer el registre diari de la jornada, l’empresa també tindrà l’obligació de portar el registre diari per a treballadors a temps complert.

En el procès resolt per part de l’Audiència Nacional es demandava per part dels treballadors que s’establís un sistema de registre diari per tal de comprovar que es respectessin els horaris pactats i que aquest registre es traslladés als treballadors, en aquest cas a la representació legal, per tal de comprovar les hores extraordinàries realitzades.

L’empresa al·legava que com que no es realitzaven hores extraordinàries no hi havia obligació de realitzar el quadre horari i fer trasllat als treballadors.

L’Audiència Nacional sentencia que malgrat que la jornada sigui a temps complet i es facin o no hores extraordinàries l’empresa té l’obligació de portar un registre diari de jornada de cada treballador i fer lliurament d’aquest a final de mes. Justificant que el registre de jornada diària és el pressupost constituïu per controlar els excessos de jornada.

Les conseqüències de no portar el registre diari de la jornada es considera una infracció greu i la sanció oscil·la entre 626 € i 6.250 €.

Cal tenir en compte que en els casos de treballadors a temps parcial, les conseqüències de no portar el registre de jornada poden ser molt més greus.

Quan, com a conseqüència de l’absència de registre, el contracte es presumeixi celebrat a temps complet, es podrà requerir l’abonament de les diferències salarials que corresponguessin. És a dir, que a part de la sanció econòmica que hem dit anteriorment ( de 626 € a 6.250 €) ens poden considerar la jornada a temps complet i haver d’abonar els salaris i les cotitzacions (amb el consegüent recàrrec) de la diferència entre el temps parcial que estaven aplicant i la jornada completa.

Des de Lleal Tulsà Assessors continuarem fent arribar a tots els nostres clients el calendari mensual dels treballadors tant a temps parcial com a temps complet per tal de facilitar la tasca administrativa i de control sobre el registre de la jornada dels treballadors.

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb els nostres professionals mitjançant les diferents vies de comunicació, pàgina web (www.llealtulsa.com) al telèfon 972206350 o finalment via correu electrònic laboral@llealtulsa.com

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.