QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER CONTRACTAR A UN CIUTADÀ COMUNITARI?

Contractar a un ciutadà comunitari és una pràctica laboral molt extesa.

De fet, els ciutadans d’un Estat membre de la UE o d’un altre Estat part a l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que vulguin residir, o residir i treballar a Espanya per un període superior a tres mesos estan obligats a sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d’Estrangers.

Amb anterioritat al 24 d’abril del 2012, per tal que un nacional comunitari pogués residir i treballar a Espanya, tan sols havia de posar l’empremta a policia nacional, però a partir d’aquesta data, per tal d’obtenir aquest certificat de residència, cal acreditar un dels següents requisits:

  1. Demostrar que es treballarà al territori espanyol per compte aliena mitjançant un contracte de treball, o bé, per compte pròpia amb la inscripció en el Cens d’Activitats Econòmiques.
  2. Demostrar que es compten amb els recursos econòmics suficients, pel propi interessat i pels seus familiars, i que es disposa d’assegurança mèdica amb cobertura de tot risc en territori espanyol.
  3. Que s’està matriculat amb la finalitat de cursar estudis o formació professional en alguna institució pública o privada d’ensenyament acreditat o finançat per l’administració espanyola, i a més a més, tenir assegurança mèdica a tot risc en territori espanyol.
  4. Ser familiar d’un ciutadà europeu i que aquest últim compleixi algun dels requisits anteriors.

Des de l’ 01 de gener del 2007, els ciutadans Romanesos i Búlgars se’ls considera també ciutadans comunitaris, però no va ser fins al 01 de gener del 2012 que ho van ser sense limitacions per a poder treballar en territori español.

Aquest certificat de residencia comunitària no es renova ni caducaNomés es modifica en casos de deteriorament / pèrdua / robatori, o bé, en canvis d’estat civil i/o domicili.

Cal tenir en compte que dins el règim comunitari també existeix la possibilitat de tramitar la sol·licitud d’una targeta de residència de familiar d’un nacional espanyol o nacional d’un altre estat membre de la UE.

Tot i que aquest tipus de targetes van destinades als familiars de comunitaris, com són els següents: <<al cònjuge; a la parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal; als seus descendents directes, i als del seu cònjuge o parella registrada sempre que no hagi recaigut l’acord; als seus ascendents directes, i als del seu cònjuge o parella registrada que visquin al seu càrrec, sempre que no hagi recaigut l’acord; als membres de la seva família que al país de procedència haguessin estat al seu càrrec o visquessin amb el ciutadà de la Unió i als membres de la seva família que per motius greus de salut o de discapacitat sigui estrictament necessari que el ciutadà de la Unió s’hagués fet càrrec de la seva cura personal>>, cal entendre que per a cada cas s’exigeixen uns requisits específics, i cal complir-los tan a l’hora de sol·licitar la targeta, durant la vigència d’aquesta i també a l’hora de la renovació.

Hem de ser conscients que les targetes de residència de familiar de ciutadà de la UE es concedeixen per un termini de 5 anys, moment en que tocarà acreditar que se segueixen mantenint els requisits que van donar lloc a l’obtenció de la targeta, si algun d’aquests requisits no s’ha mantingut, s’extingirà la targeta i conseqüentment es perdrà l’autorització de residència i treball. És per aquest motiu, que abans de contractar a un estranger amb aquest tipus de targeta, no és suficient veure que la mateixa encara no ha caducat, sinó que haurem de veure en cada cas si es continuen mantenint els requisits per evitar tenir un treballador contractat sense possibilitat de renovar l’autorització que posseeix.

Un dels casos de més rellevància, són aquells familiars que són cònjuge o parella de fet amb un ciutadà de la Unió Europea. Doncs en el cas de que abans dels 3 anys hagi desaparegut el vincle amb aquesta persona, aquesta targeta, tot i no estar caducada, estaria legalment extingida. Per tant, abans de contractar a una persona amb aquesta situació s’ha d’analitzar a fons i demanar que ens certifiqui que el seu vincle amb la persona comunitària continua existint (certificat de matrimoni actualitzat extret del Registre Civil o certificat de parella de fet actualitzat de l’Ajuntament), ja que podríem tenir donat d’alta a un treballador a la nostra empresa aparentment amb permís de treball legal quan en realitat es tractaria d’una persona sense permís de residencia i treball en territori Espanyol, de manera que, perquè la persona estrangera pogués continuar residint legalment en territori Espanyol, aquest hauria de sol·licitar una modificació sempre i quan es trobi dins el termini que determina la llei per obtenir una autorització de residència i treball a l’empara de la normativa del règim general d’estrangeria (RD 557/2011), i si no es trobés dins de termini, molt possiblement hauria de sol·licitar una autorització inicial com pot esser un arrelament social per circumstàncies excepcionals.

 Aquest és un dels molts casos existents a nivell del règim comunitari, i entenem que pot ser complexa entendre què cal tenir en compte en cada situació per saber si la persona que s’està contractant té la seva autorització en regla. Per aquest motiu els animem a contactar amb els nostres serveis d’assessorament del departament d’estrangeria per actuar de manera responsable i conscient en relació als seus treballadors.

 

Si tens dubtes sobre com fer una contractació d’aquest tipus, el departament laboral de Lleal Tulsà t’assessorarà sobre tots els tràmits a seguir.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.