Model 720 – Declaració de béns a l’estranger

El model 720 – Declaració de béns a l’estranger és una declaració informativa a l’AEAT en la que s’han de declarar tots els béns i drets amb contingut econòmic dipositats a l’estranger quan el seu valor en conjunt és superior a 50.000€.

Qui està obligat a declarar?

  • Totes les persones físiques i jurídiques residents a l’Estat Espanyol i que tinguin la titularitat jurídica de béns o drets ubicats a l’estranger i que el seu import sigui superior a 50.000€.
  • Totes les persones que tinguin la condició de representants, apoderats, autoritzats o beneficiaris de béns o drets ubicats a l’estranger.

Quins béns s’han de declarar?

Existeixen tres blocs diferenciats:

  1. Comptes corrents i dipòsits oberts en entitats bancàries ubicades a l’estranger.
  2. Valors representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitats: valors, accions i participacions, rendes temporals, rendes vitalícies, etc., sempre que s’hagin dipositat, gestionat o obtingut a l’estranger.
  3. Béns immobles ubicats a l’estranger.

No s’haurà de declarar en cas de no superar el límit de 50.000€ de valor per a cada conjunt de béns indicats en els anteriors apartats 1, 2 i 3.

Termini de presentació

  • La declaració de béns a l’estranger es presenta mitjançant el model 720, de forma telemàtica, i haurà de complimentar-se entre el dia 01 de gener i el dia 31 de març de l’any següent a la que es refereix la informació.

Important: Malgrat que el model 720 és una declaració informativa i no recaptatòria, les conseqüències de l’incompliment de l’obligació de presentació, o presentació fora de termini, poden ser molt greus.

 

Necessita ajuda per a tramitar el model 720? Contacti amb el nostre equip de fiscalitat i l’ajudarà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.