Bonus prevenció 2019, més accessible per a tothom

QUÈ ÉS EL BONUS PREVENCIÓ 2019?

El Bonus és un sistema d’incentiu per les empreses que tenen una disminució de la sinistralitat laboral, i que òbviament, tinguin la Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Es troba regulat al RD 231/2017 de 10 març, a l’Ordre ESS/256/2018 de 12 de març i a l’Ordre ESS/55/2018 de 26 de gener. Aquest incentiu es basa a reduir les cotitzacions per contingències professionals a totes les empreses que hagin reduït la sinistralitat com a conseqüència de la seva acció preventiva. No és el primer any que es pot sol·licitar el Bonus, però si és el primer any que amb el Reial Decret faciliten a moltes empreses poder-hi accedir.

 

DE QUIN IMPORT ENS PODEM BENEFICIAR?

L’import de l’incentiu, és del 5% de les quotes per contingències professionals, si es compleixen els requisits. A més, si existeixen inversions en accions preventives complementàries, l’incentiu pot arribar a ser del 10% de les quotes o el límit de la inversió realitzada.

 

QUINES EMPRESES EL PODEN SOL·LICITAR?

Es diferencien dues modalitats d’empreses; grans i petites. Les grans són les que hagin cotitzat per contingències professionals com a mínim 5.000 € durant el període d’obsersvació. Les petites empreses són les que no arribin als 5.000 € però si superin els 250 € durant el període d’observació.

Pel període d’observació, s’entén els exercicis naturals i consecutius necessaris per arribar al volum mínim de cotització exigit, i que no hagi format part d’una sol·licitud anterior, entre els anys 2014 i 2017.

 

REQUISITS PER ACCEDIR AL BONUS PREVENCIÓ 2019

Els requisits per accedir al primer 5% de l’incentiu, són els següents:

 • No sobrepassar els límits dels índexs de sinistralitat general i extrema. En aquest cas, no es tenen en compte els accidents que s’hagin produït “in itinere”.
 • Trobar-se al corrent de pagament de cotització a la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionada amb més de dues infraccions greus, o per alguna de molt greu en matèria de PRL o de Seguretat Social, que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació.
 • Acreditar, mitjançant el document de declaració responsable, que es compleix amb les obligacions bàsiques en PRL.

 

Per accedir al 5% addicional, els requisits són:

 • Per les grans empreses (se n’ha de complir com a mínim un)
  • Incorporació o ampliació de la plantilla de recursos preventius propis
  • Realització d’auditories externes del sistema preventiu.
  • Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa.
  • Inversions en l’elecció d’equips de treball o de protecció individual en PRL.

 

 • Per les petites empreses (se n’ha de complir com a mínim un)
  • Acreditar que s’ha assumit per l’empresari l’activitat preventiva o s’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis.
  • Inversions en l’elecció d’equips de treball o de protecció individual en PRL.
  • Formació real i efectiva de PRL, per part de l’empresari o treballaldor designat.

 

TERMINI PER FER LA SOL·LICITUD

El termini per fer-ne la sol·licitud, es va iniciar el 15 d’abril, i finalitza el 31 de maig.

 

Des de Lleal i Tulsà, estem treballant paral·lelament amb les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, estudiant els casos de totes les empreses que gestionem i que es puguin acollir a l’incentiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.