M’he de donar d’alta d’autònoms si facturo per sota del sou mínim interprofessional?

Una de les consultes més freqüents entre les persones que tenen un projecte o negoci en ment és “m’he de donar d’alta d’autònoms si facturo per sota del sou mínim?” si s’han de donar d’alta com a treballador autònom, encara que obtinguin pocs ingressos o ingressos per sota el SMI.

Aquesta doctrina no oficial s’ha ampliat davant la vaga redacció de l’articulat de l’Estatut del Treball Autònom i de la recent Llei Urgent del Treballador Autònom. En aquestes normes, l’obligatorietat de l’alta ve marcada pel concepte d’habitualitat. L’articulat desenvolupa que, si un professional realitza un treball de manera “habitual”, haurà de donar-se d’alta en el Règim d’Autònoms. El problema ve a l’hora de definir què és habitual: fer una feina al mes? Cada dos mesos? Cada tres dies?

Aquesta ambigüitat ha donat pas a diverses interpretacions judicials, que han portat a utilitzar mesures d’ingressos, i no de temps, per marcar aquesta habitualitat. És a dir, es considerarà “habitual” quan hi hagi un mínim d’ingressos. Aquestes sentències han marcat aquest límit d’ingressos en el Salari Mínim Interprofessional, per tenir així algun límit o barem en el qual basar-se, volent restar ambigüitat al subjectiu concepte d’habitualitat.

Tot i això, els organismes oficials han llançat un nou avís, clar i rotund: la llegenda que no fa falta inscriure’s en el RETA si tens pocs ingressos, no és real. Per tant, davant la pregunta “m’he de donar d’alta d’autònoms si facturo per sota del sou mínim?” La resposta és sí. Si hi ha exercici d’activitat, ha d’haver-hi alta en RETA, amb independència del resultat econòmic.

 

Iniciar una aventura empresarial és il·lusionant, som al teu costat per resoldre dubtes com aquest.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.