Els avantatges del salari en espècie

Segurament heu sentit a parlar dels avantatges del salari en espècie, del tiquet menjador o el val guardaria i que això té un estalvi pel treballador, anem a aclarir els conceptes.

Què és el salari en espècie?

Es considera salari en espècie la retribució consistent a una prestació diferent del diner, que ha de tenir una traducció econòmica, per satisfer les necessitats del treballador i la seva família.

La seva quantia ve limitada amb un màxim del 30% de les percepcions salarials del treballador, i el treballador no pot percebre en diner metàl·lic menys del SMI.

Depèn de la tipologia del salari en espècie pot comportar un estalvi fiscal pel treballador. Tot seguit expliquem quin tipus de salaris en especie poden portar aquest estalvi i veurem un exemple d’aquest.

Hi ha retribucions que són exemptes d’IRPF, són les següents:

  • Tiquet menjador: consisteix en què l’empresa paga de manera directa o indirecte al treballador el valor del dinar, sempre que aquest no estigui generant una dieta.

El més comú és el val-tiquet que consisteix en entregar un tiquet o targeta o qualsevol altre sistema de pagament que serveix per pagar el dinar del treballador. L’import màxim diari és d’onze euros, tot el que passi d’aquest import s’haurà de tributar.

  • Guarderia: consisteix en què l’empresa pagui el cost de la guarderia dels fills del treballador/a, sigui de manera directa (amb factura de la guarderia a l’empresa) o indirecte (tiquet guarderia)
  • Assegurances mèdiques: les primes de les assegurances mèdiques satisfetes per l’empresa a entitats asseguradores per cobrir la malaltia del treballador/a, cònjuge i descendents, seran exemptes de tributació amb un límit màxim de 500€ anuals per cada una de les persones indicades anteriorment, en cas de persones amb discapacitat, l’import s’eleva a 1.500€/any. Tot import que passi d’aquestes quantitats s’haurà de tributar.
  • Transport: és salari en espècie i exempt d’IRPF aquelles quantitats que l’empresa pagui a les empreses encarregades de prestar el servei de transport públic entre el domicili del treballador/a al centre de treball, amb un límit màxim de 136,36€/mes i 500€/anuals. El pagament pot ser tant directament com indirectament.

Anem a veure un exemple perquè quedi clar l’estalvi pel treballador.

Els avantatges del salari en espècie

Imaginem que un treballador està percebent 35.000€ bruts anuals, i que per anar a la feina destina 1.250€ de transport anual, estar casat i té dos fills, i paga 2.000€ any d’assegurances mèdiques, quin estalvi fiscal tindria?

ConcepteDinerEspècie
Salari en metàl·lic35.000,0031.500,00
Salari en espècie0,003.500,00
Retribució total35.000,0035.000,00
Seg. Social treb (6,35%)2.222,502.222,50
IRPF5.859,004.806,90
Salari net treballador26.918,5024.470,60
Despesa transport i assegurança3.500,000,00
Net final23.418,5024.470,60

 

Com podem comprovar, el fet de pagar una part del salari en espècie i exempt d’IRPF fa que el treballador tingui un estalvi fiscal de 1.052,10€.

L’altre pregunta que les empreses ens fem és: té algun cost més per a nosaltres? La resposta és que no, el cost social continua essent el mateix.

 

Vols aplicar aquest tipus de retribució als teus treballadors o vols saber com afecten les teves donacions en a la teva declaració anual? Contacte amb nosaltres i et resoldrem els dubtes que tinguis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.