Recordatori: queden dos mesos per tal d’aplicar-se les bonificacions de la fundació tripartita a les cotitzacions de la Seguretat Social

El sistema Estatal de Empleo, per tal de garantir la formació continuada de les empreses als seus treballadors, ofereix bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social a través de la Fundació Estatal Per la Formació Continua (FUNDAE), també coneguda com la Fundació Tripartita.

Aquestes bonificacions a les cotitzacions es realitzen a través dels cursos de formació. Aquests cursos són impartits per centres prèviament homologats per la Fundació, especialitzats segons les necessitats de cada empresa.

Les empreses disposen durant tot l’exercici, en aquest cas durant tot el 2019, d’un crèdit per la formació generat segons les cotitzacions ingressades en concepte de formació professional durant l’exercici anterior. És a dir durant el 2018. Tanmateix cal tenir en compte el volum de treballadors, per determinar quin tant per cent de les cotitzacions en formació tindrà dret l’empresa. Els barems actuals són els següents:

  • De 6 a 9 treballadors: 100%.
  • De 10 a 49 treballadors: 75%.
  • De 50 a 249 treballadors: 60%.
  • De 250 o més treballadors: 50%.

Cal tenir en compte que les empreses amb 5 o menys treballadors disposen d’un crèdit per la bonificació de 420 euros automàticament. Sense tenir en compte les cotitzacions ingressades anteriorment. Per altra banda les empreses que siguin de nova creació, tenen dret a un crèdit per les bonificacions que s’obté del resultat de multiplicar el nombre de treballadors que constin en el primer butlletí de cotització, per la bonificació mitjana per treballadors que consti en la llei de Pressupostos Generals vigent.

És necessari recalcar que el termini per tal d’aplicar-se les bonificacions a les liquidacions de la Seguretat Social, finalitza l’últim dia hàbil per presentar la liquidació del mes de desembre de 2019.

Tens dubtes sobre com demanar i aplicar la bonificació? Contacta amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.