Assessoria jurídica a Girona

L’equip que forma part de l’assessoria jurídica a Girona es preocupa d’analitzar i oferir tota la informació relativa a l’aplicació de normatives, lleis i reglaments en matèria de dret, de forma integral.

El nostre departament està preparat per facilitar serveis d’assessoria jurídica i resoldre assumptes legals a totes les instàncies, tant a persones físiques com empreses, que necessitin una orientació sobre aquells aspectes jurídics que afectin els seus interessos personals o patrimonials.

L’estreta relació entre departaments és un fet que beneficia plenament el funcionament d’aquests. Obre les portes als nostres assessors jurídics a tenir una visió més completa de les empreses i dels empresaris, i per tant, aconseguim una major eficiència i qualitat a l’hora de prestar serveis legals.

Pensem que l’acompanyament integral en tot el procés legal és fonamental perquè el client se senti còmode i protegit.

Suavitzem el malestar que sovint provoca el dret familiar seguint la nostra filosofia de discreció, assessorem i tramitem el procés de creació de la vostra empresa i ens cuidem de reclamacions de quantitat o de conflictes col·lectius, entre altres qüestions.

Serveis d’assessoria jurídica a Girona

Dret Civil

 • Contractes de compravenda d’immobles i de béns mobles
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Responsabilitat civil i professional
 • Fundacions privades i associacions
 • Arbitratges
 • Successions, herències i donacions
 • Reclamacions de quantitat
 • Vicis de la construcció
 • Accidents de circulació
 • Contenciosos judicials

Dret Penal

 • Defensa penal
 • Acusació particular

Dret Administratiu

 • Recursos administratius
 • Recursos contenciosos administratius
 • Urbanisme
 • Expropiació forçosa
 • Contractació amb les administracions públiques
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
 • Reclamacions econòmica-administratives

Dret de Família

 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet
 • Règim econòmic del matrimoni
 • Filiacions
 • Incapacitat i tutela

Dret Laboral

 • Contenciós laboral: reclamacions per acomiadaments i altres resolucions contractuals
 • Reclamacions contra la Seguretat Social
 • Conflictes col·lectius

Dret Mercantil

 • Constitució i funcionament de societats anònimes i limitades, civils i comunitats de béns, cooperatives, societats agràries de transformació
 • Gestió extrajudicial i judicial d’impagats
 • Contractació mercantil
 • Concurs de creditors
 • Dret agrari
 • Contenciós mercantil

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.