Mesures en matèria laboral adoptades per la crisi sanitària del coronavirus

Les mesures en matèria laboral adoptades per la crisi sanitària del coronavirus canvien cada setmana. A continuació t’expliquem les últimes aprovades pel Govern Espanyol.

 

RDL. 6/2020 DE 10 DE MARÇ

L’article cinquè d’aquest Real Decret estipula que amb caràcter excepcional, es considerarà situació assimilada d’incapacitat a accident de treball aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provat pel virus COVID-19.

 

RDL. 7/2020 DE 12 DE MARÇ

L’article 8 estipula el dret bàsic d’alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat que es troben afectats pel tancament de centres educatius.

Les famílies amb nens i nenes beneficiaries d’una beca o ajuda menjador durant el curs escolar que es troben afectats pel tancament de centres educatius tindran dret a ajudes econòmiques o a la prestació directa de distribució d’aliments.

L’article 13 ens diu que les empreses dedicades al sector del turisme, així com del comerç i hostaleria vinculades també al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i mantinguin d’alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, com per atur, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

 

643/2020 DE 14 DE MARÇ, Declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

En aquest Real Decret es declara l’estat d’alarma i es prenen un seguit de mesures en matèria laboral per tal de protegir la salut i seguretat dels ciutadans.

L’article 10 sobre mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals, estipula en el seu punt 1 el següent:

Es suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques, i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

El punt 2 de l’article 10 diu que l’obertura dels establiments comercials que tenen permís d’obertura haurà de ser el temps estrictament necessari per a que els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, i essent completament prohibit la possibilitat de consum dins de l’establiment.

El punt 3, suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques i monuments, així com els locals i establiments en el que es desenvolupen espectacles públics, activitats esportives i d’oci.

També queda suspesa les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar exclusivament serveis d’entrega a domicili, d’acord amb el punt 4.

Finalment el punt 5 suspèn les desfilades i festes populars.

Les empreses incloses dins de l’article 10 del RD 643/2020 de 14 de març, entenem que estaria justificat aplicar un ERTE (EXPEDIENT DE REGULACIO TEMPORAL D’OCUPACIÓ)  per causes de força major.

 

Com funciona un ERTE per causa de força major?

L’existència de força major, com a causa motivadora per a la suspensió dels contractes de treball, ha de ser constatada per l’autoritat laboral, independentment del número de treballadors afectats.

El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de l’empresa dirigida a l’autoritat laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que s’estimi necessaris, i simultàniament es comunica als representat legals dels treballadors.

L’autoritat laboral ha de demanar informe a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social i realitzar o sol·licitar les actuacions que cregui oportunes, dictant resolució en el termini de 5 dies.

Els efectes de l’ERTO seran en la data del fet causant de la força major.

A partir d’aquí si l’autoritat laboral constata que la causa es procedent, l’empresa podrà aplicar la suspensió de contractes.

El treballador passaria a percebre la prestació per desocupació, prèvia sol·licitud, i l’empresa es faria càrrec de la Seguretat Social, mentrestant duri la causa de força major.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.