FAQS i dubtes legals de la Covid-19 en matèria de Cancel·lacions de serveis i els seus efectes en els consumidors

FAQS i dubtes legals de la Covid-19.

Arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Coronavirus i l’estat d’alarma decretat, com a consumidors se’ns han generat alguns dubtes que de manera pregunta-resposta voldríem compartir amb vosaltres.
En aquest article t’esclarim i et responem a les FAQS i dubtes legals de la Covid-19 en matèria de reserves i cancel·lacions.

 

VIATGES

TRANSPORT AERI

Drets dels passatgers quan la companyia aèria cancel·la el vol.

El Reglament (CE) nº 261/2004 estableix que quan és la pròpia companyia la que cancel·la el vol arran de la pandèmia, el passatger POT ESCOLLIR entre una d’aquestes opcions:

  • Reemborsament
  • Transport alternatiu el més aviat possible
  • Transport alternatiu en una altre data que convingui al passatger

 

Com que la Companyia no pot ara assegurar-nos quan podrà re-establir el servei de vols i rutes, el més beneficiós pel passatger seria el reemborsament o bé el transport en una data posterior que convingui al passatger.

De tractar-se de vols d’anada i tornada, comprats en una mateixa reserva, si es cancel·la el vol d’anada i el passatger tria el reemborsament, implica també el del vol de de tornada. Si els vols els ha comprat en reserves diferents, només serà possible el reemborsament del preu del trajecte cancel·lat.

En cas de cancel·lació del vol per part de la Companyia, els passatgers tenen dret a que la Companyia aèria els ha de proporcionar menjar i beguda suficient durant el temps que hagin d’esperar, i també a ser allotjats i el transport fins el seu allotjament i retorn a l’aeroport, cas que sigui necessari pernoctar-hi una o més nits. Si el passatger opta pel reemborsament, la companyia deixa d’estar obligada a aquestes prestacions.

Si es tenen problemes i la Companyia incompleix aquests deures, què cal fer?. Cal adreçar una reclamació per escrit a la Companyia i si no és possible o la resposta d’aquesta no és satisfactòria, adreçar la reclamació a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4411666/formulario_para_reclamar_ante_aesa3.pdf (LINK DEL FORMULARI DE RECLAMACIÓ).

(LINK FORMULARI RECLAMACIÓ A LA COMPANYIA AÈRIA): https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4411670/aesa_formulario_reclamacion_cia3.pdf

AVÍS: Si l’incident ha estat a la UE fora d’España es recomana que després de reclamar a la Cia. Aèria dirigeixi la queixa  a l’Autoritat competent de l’Estat membre.

 

Si és el passatger el que decideix cancel·lar el vol, es té dret al Reemborsament? Dependrà del tipus de bitllet que s’hagi adquirit i les ofertes de canvis que en aquell moment i circumstàncies estigui oferint la Companyia. Actualment les companyies tenen una política de Flexibilitat sotmesa a condicions.

 

TRANSPORT FERROVIARI

Els bitllets de tren comprats abans del 16 de març i per viatjar fins el 28 de març van ser anul·lats per RENFE, amb devolució del 100% de l’import abonat.

Reemborsament en cas de retard durant l’estat d’alarma: En aplicació del Real Decret de l’Estat d’Alarma, QUEDEN SUSPESOS els compromisos de puntualitat.

Dret a Indemnització actuals: Viatgers amb retard en el seu tren, cal adreçar-se a l’estació de destí i, segons disposa art. 17 Reglament CE 137/2007 del Parlament Europeu i del Consell, les indemnitzacions seran:

  • el 25% del preu del bitllet en cas de retard entre 60 i 119 minuts
  • el 50% del preu del bitllet en cas de retard igual o superior a 120 minuts

Si el bitllet ha estat adquirit per viatjar amb data posterior a l’Estat d’Alarma: RENFE ha habilitat el telèfon 91 232 03 20 i un nou sistema de canvi automàtic.

Els bitllets de tren adquirits per viatjar amb posterioritat al 29 de març podran ser canviats sense despeses tot i que la tarifa no ho permetés en condicions normals. Si la tarifa admetia la possibilitat d’anul·lació, es podrà obtenir el reemborsament del bitllet sense despeses.

Si la tarifa no admetia anul·lacions, o si s’hagués comprat el bitllet en efectiu metàl·lic, es podrà recuperar l’import mitjançant un codi retorn per ser validat en el proper viatge (del 1 de maig al 31 de desembre).

 

RESERVES D’HOTEL

Si l’hotel ha tancat i continua en aquesta situació en el moment de l’esperada ocupació, es té dret al reemborsament del que s’ha abonat per la reserva.

Si és el consumidor el que ha cancel·lat la reserva, es pot reclamar (sempre per escrit) el reemborsament al·legant Causa de Força Major, ja que amb la declaració de l’Estat d’Alarma s’ha prohibit desplaçaments i viatges que no resultin imprescindibles.

Apartaments Turístics, plataformes Airbnb, Homeaway o similars: Aquestes plataformes han optat per fer el reemborsament de les reserves. Però sempre depenent de les dates en que s’ha fet la reserva i les Causes de Força Major que s’al·leguen. Caldrà consultar la seva pàgina web (política de cancel·lacions) en cada cas.

Els viatges de l’IMSERSO han estat suspesos fins a la data 31 de juny, però es podria donar alguna pròrroga depenent de l’evolució de la pandèmia.

 

ALTRES CANCEL·LACIONS:

Segons disposa el RDL 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19. A partir del mes d’abril, les companyies subministradores de serveis bàsics (llum, aigua, gas) no podran tallar-los als consumidors vulnerables, en cas d’impagament. Aquest supòsit és per habitatge habitual, persona física “vulnerable”, “vulnerable sever” o en risc d’exclusió social segons el RD 897/2017.

Beneficiaris del Bonus Social Elèctric: El termini de 2 anys de vigència segons la normativa vigent, es prorroga de forma automàtica fins el 15 de setembre de 2020.

La tarifa del Gas natural, no podrà revisar-se fins passats dos trimestres.

Devolucions de productes comprats: En el Real Decret-Llei 8/2020 s’ha adoptat com mesura excepcional la interrupció dels terminis de devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, presencial o on-line.

Cancel·lació de concerts, espectacles: El comprador de les entrades d’espectacles cancel·lats, tenen dret a la devolució íntegra del preu. Algunes companyies organitzadores opten pel canvi de dates per reduir l’impacte econòmic. Si la nova data no convé al comprador, sempre pot demanar la devolució del preu de l’entrada.

Devolucions de la quota del Gimnàs: Des del 14 de març, i per l’entrada en vigor del RD 463/2020 el consumidor pot reclamar el reemborsament de la part proporcional pels dies no gaudits del servei. El gimnàs no haurà de girar cap rebut fins a la data de la reobertura i prestació del servei, amb normalitat.

 

 

Tot l’equip de Lleal Tulsà és al teu costat per assessorar-te i fer més entenible tot el que es pot i el que no es pot fer en aquesta situació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.