Limitació d’obres de construcció

Limitació d’obres de construcció en certs edificis on hi hagi risc de contagi de coronavirus.
En data 12 d’abril es va publicar l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, en la que es suspenien determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existia risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relaciones amb l’activitat.

Concretament, establia la suspensió de tota classe d’obra que suposés una intervenció en edificis existents, en els supòsits que a l’immoble en el que s’hagin d’executar-se l’obra hi hagi persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra.

S’exceptuava aquells casos en què per circumstàncies de sectorització de l’immoble, no es produïen interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra, com també si la finalitat de l’obra era realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries.

 

Limitació d’obres de construcció

Doncs bé el passat, 3 de maig, es va modificar l’Ordre abans esmentada afegint el següent:

  • S’exceptua també de la suspensió aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades. O a les que no tinguin accés el resident menters durin els obres, sempre que es compleixin les següents condicions:
    • Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades i s’eviti contacte amb els veïns de l’immoble.
    • L’accés i sortida dels locals, o habitatges es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
    • Els treballadors hauran d’adoptar les mestures de prevenció i higiene enfront al COVID-19
  • També s’afegeix que es permetrà l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici. Això serà possible per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per realitzar les obres.

 

Tens dubtes sobre com aplicar aquesta limitació? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.