Instruccions sobre la utilització de mascareta en el transport públic

La utilització de la mascareta en el transport públic és una obligatorietat.

El passat diumenge dia 3 de maig, es va publicar l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen els requisits per garantir una mobilitat segura d’acord amb el pla per a la transició fins a una nova normalitat.

 

La utilització de mascareta en el transport públic.

  • L’ús de mascaretes que cobreixin el nas i la boca serà obligatori pera tots els usuaris de transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim.

També ho serà per a tots els usuaris dels transports públics de viatgers de vehicles fins a 9 places.

  • Els treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers hauran de portar mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques.

 

Condicions d’ocupació dels vehicles de transport terrestre

  • En els transports privats particulars i vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones a cada fila de seients, sempre utilitzant mascaretes i respectant la màxima distància possible entre ocupants.
  • Els transport públics de viatgers de vehicles fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per a cada fila addicional de seients respecte la del conductor, garantint la màxima distància possible.
  • Els vehicles en el que, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com podria ser cabines de vehicles pesats, furgonetes o altres, podran viatjar un màxim de dos persones, utilitzant mascaretes i amb la màxima distància entre ells possible. En cas contrari, només podrà viatjar una sola persona.
  • El transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers d’autobús, així com en els transports ferroviaris, en els que tots els ocupants han d’anar assentats, les empreses adoptaran mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre viatgers, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles. També es mantindrà la fila posterior a la butaca del conductor buida.
  • Els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà, en els que existeix plataformes habilitades per al transports de viatgers a peu, es procurarà que entre els viatgers hi hagi la màxima distància possible, establint com a referència l’ocupació de la meitat de les places assentades disponibles i de dos viatgers per a cada metre quadrat a la zona habilitada per viatjar de peu.

 

Actuacions destinades a reforçar la protecció dels usuaris en els nexes de transport

  • Els gestors de nexes de transport, és a dir, estacions, aeroports, estacions marítimes…, en el que es produeixi l’entrada i sortida de passatgers, establiran i aplicaran els procediments i mesures organitzatives necessàries per a procurar el moviment ordenat dels mateixos i evitar aglomeracions.
  • Els gestors d’infraestructures i serveis de transport hauran de reforçar els missatges en les zones que es poden produir aglomeracions, recordant que s’han de mantenir la distància de seguretat i mesures d’higiene.

 

En aquests moments d’incertesa des de Lleal Tulsà t’informem i et fem costat en tot el que necessitis.

 

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.