Blog

Assessoria integral amb experiència contrastada

Instruccions sobre la utilització de mascareta en el transport públic

Instruccions sobre la utilització de mascareta en el transport públic

La utilització de la mascareta en el transport públic és una obligatorietat.

El passat diumenge dia 3 de maig, es va publicar l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen els requisits per garantir una mobilitat segura d’acord amb el pla per a la transició fins a una nova normalitat.

 

La utilització de mascareta en el transport públic.

  • L’ús de mascaretes que cobreixin el nas i la boca serà obligatori pera tots els usuaris de transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim.

També ho serà per a tots els usuaris dels transports públics de viatgers de vehicles fins a 9 places.

  • Els treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers hauran de portar mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques.

 

Condicions d’ocupació dels vehicles de transport terrestre

  • En els transports privats particulars i vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones a cada fila de seients, sempre utilitzant mascaretes i respectant la màxima distància possible entre ocupants.
  • Els transport públics de viatgers de vehicles fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per a cada fila addicional de seients respecte la del conductor, garantint la màxima distància possible.
  • Els vehicles en el que, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com podria ser cabines de vehicles pesats, furgonetes o altres, podran viatjar un màxim de dos persones, utilitzant mascaretes i amb la màxima distància entre ells possible. En cas contrari, només podrà viatjar una sola persona.
  • El transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers d’autobús, així com en els transports ferroviaris, en els que tots els ocupants han d’anar assentats, les empreses adoptaran mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre viatgers, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles. També es mantindrà la fila posterior a la butaca del conductor buida.
  • Els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà, en els que existeix plataformes habilitades per al transports de viatgers a peu, es procurarà que entre els viatgers hi hagi la màxima distància possible, establint com a referència l’ocupació de la meitat de les places assentades disponibles i de dos viatgers per a cada metre quadrat a la zona habilitada per viatjar de peu.

 

Actuacions destinades a reforçar la protecció dels usuaris en els nexes de transport

  • Els gestors de nexes de transport, és a dir, estacions, aeroports, estacions marítimes…, en el que es produeixi l’entrada i sortida de passatgers, establiran i aplicaran els procediments i mesures organitzatives necessàries per a procurar el moviment ordenat dels mateixos i evitar aglomeracions.
  • Els gestors d’infraestructures i serveis de transport hauran de reforçar els missatges en les zones que es poden produir aglomeracions, recordant que s’han de mantenir la distància de seguretat i mesures d’higiene.

 

En aquests moments d’incertesa des de Lleal Tulsà t’informem i et fem costat en tot el que necessitis.

 

Etiquetes:

Deixa un comentari