Tot el que has de saber per tramitar la declaració de la renda 2020

Com cada any, aquest mes d’abril s’inicia el període de presentació de la declaració de la renda 2020 (IRPF). I finalitza el termini el pròxim 30 de juny de 2021.

 

Qui està obligat a fer la declaració de la renda 2020. Obligació de declarar (arts. 96 LIRPF i 61 RIRPF)

 

1.- Amb caràcter general, també, estan obligats a presentar la declaració de la renda 2020 tots els contribuents que tinguin rendes subjectes a l’impost.

 

2.- No estan obligats a declarar els següents contribuents:

 1. No hauran de declarar els que tinguin exclusivament rendiments íntegres de treball (sous, salaris, pensions, etc.), de capital (mobiliari i immobiliari), d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, quan la suma en conjunt no superi 1.000 € bruts a l’any i pèrdues patrimonials en quantia inferior a 500€.
 2. A part, no hauran de declarar els que tinguin rendes exclusivament de:
  1. Rendiments de treball personal, amb el límit de 22.000€ anuals, quan siguin d’un sol pagador, o quan siguin de diversos pagadors, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no superin, en el seu conjunt, la quantitat de 1.500€ anuals. El límit es redueix a 14.000€ anuals quan els rendiments de treball personal siguin de mes d’un pagador i la suma del segon i restants pagadors, superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500€ anuals. A part, es mantindrà també aquest límit de 14.000€ quan es perceben pensions compensatòries i quan el pagador dels rendiments no està obligat a retenir.
  2. Rendiments íntegres de capital mobiliari (interessos bancaris, dividends, etc.) i guanys patrimonials sotmesos a retenció, amb el límit conjunt de 1.600€ anuals.
  3. També, les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres de capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per l’adquisició d’habitatge de protecció oficial i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000€ anuals.

 

A més, si estaran obligats a presentar declaració aquells contribuents que tinguin dret a aplicar alguna de les següents deduccions o reduccions, i vulguin exercir aquest dret:

 • Deducció per inversió en l’habitatge habitual.
 • Deducció per doble imposició internacional.
 • Reducció per aportació a Pla de Pensions i Pla de Previsió assegurats.
 • Aportació a patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

 

També, estaran obligats a declarar totes les persones titulars de l’ingrés mínim vital. Elles i totes les persones integrants de la unitat de convivència.

 

Per acabar, la declaració de la renda de 2020 és un dels exercicis fiscals amb més casuístiques que hem viscut recentment i és normal que es plantegin dubtes. Si en tens, contacta amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.