Novetats sobre el nou règim de vendes a distància

A partir de l’1 de juliol de 2021 entra en vigor a la Unió Europea un nou règim de vendes a distància que afecta l’Impost sobre el Valor Afegit, l’IVA, del comerç electrònic.

Aquesta normativa, que afecta a totes les vendes que es produeixen a través d’internet entre venedor i consumidor final, el que es coneixen com a operacions B2C -business to customer-, presenta com a principals novetats els següents punts.

 

Novetats del nou règim de vendes a distància

  • Se suprimeix el llindar actual per a les vendes intracomunitàries a distància de béns i se suprimeix per un de comú a tota la UE de 10.000€.
  • Se suprimeix l’exempció de l’IVA a la importació dels petits enviaments de fins a 22€. En el seu lloc es crea el que passa a denominar-se finestreta única per a les importacions: un règim especial per a les vendes a distància de béns importats de tercers territoris o tercers països el valor dels quals no excedeixi els 150€.

A més, amb la creació dels nous règims de finestreta única es permetrà a les empreses identificar-se electrònicament en un únic Estat membre per a totes les vendes i prestacions de serveis realitzades a clients ubicats en qualsevol dels altres 26 Estats membres. Això, sempre que aquests estiguin inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim.

Igualment, permetrà presentar una única declaració d’IVA i liquidar en un únic pagament el tribut que es devengui de totes les entregues i prestacions de béns i serveis que s’hagin realitzat en els diferents països de la UE.

 

Com afecta aquest nou règim a Espanya?

Quan l’Estat membre d’identificació escollit sigui Espanya, s’estarà obligat a declarar a l’AEAT l’inici, la modificació o el cessament de les operacions. I caldrà estar identificat a través d’un número d’identificació individual que caldrà consignar en les liquidacions que s’hagin de presentar.

Les empreses i professionals que s’acullin a aquests règims especials, hauran de mantenir durant deus anys un registre de les operacions incloses en aquestes declaracions, que poden ser sol·licitades per ser posades a disposició tant de l’Estat membre d’identificació com de qualsevol dels de consum. Així mateix, quedaran obligats a expedir i entregar factures respecte de les operacions declarades conforme als règims especials.

 

Necessites més informació per saber com afecta aquesta nova regulació al teu negoci? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem!

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.