Autorització del permís de residència per a professionals altament qualificats

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, entre altres aspectes regula el permís de residència per a professionals altament qualificats.
Aquesta llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització (Llei 14/2013, en endavant), regula en cinc categories de subjectes als quals, per motius d’interès econòmic, se’ls facilita l’entrada i/o permanència en el territori espanyol. La importància de la mobilitat internacional com a factor del creixement econòmic del nostre país ja és una realitat, i aquesta llei permet promoure una política d’atracció de talent exterior al sector empresarial eliminant la major part de les tasques burocràtiques.
A continuació s’exposen les cinc categories contemplades a la Llei:

 • Inversors
 • Emprenedors
 • Professionals altament qualificats
 • Investigadors
 • Trasllat intraempresarial

Alguns dels mecanismes previstos per flexibilitzar la sol·licitud de la residència, en qualsevol de les categories esmentades, són les següents:

 • No es té en compte la Situació Nacional d’Ocupació.
 • S’exclou la necessitat d’obtenir la targeta d’identitat d’estranger (TIE) si es disposa de visat.
 • Es permet la sol·licitud simultània d’autorització de residència per als familiars.
 • Reducció de terminis: les sol·licituds de visat hauran de tramitar-se en el termini de 10 dies hàbils; i les autoritzacions de residència es tramitaran en un termini de 20 dies per efecte del silenci positiu.
 • La centralització de la tramitació de les autoritzacions de residència en una unitat especialitzada: Unitat de Grans Empreses (UGE)

 

Com obtenir el permís de residència per a professionals altament qualificats

Ara que ja hem entrat en matèria, ens centrarem en la categoria per obtenir el permís de residència per a professionals altament qualificats. L’autorització per a personal altament qualificat, dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2013, ha de sol·licitar-la l’empresa que requereixi la incorporació de professionals estrangers que es trobin en algun dels següents supòsits:

 • Personal directiu o altament qualificat de grans empreses o grups d’empresa o PIMES en sectors estratègics, o bé,
 • Personal directiu o altament qualificat de projectes empresarials d’interès general, o bé,
 • Graduats, postgraduats d’universitats i escoles de reconegut prestigi.

Només és necessari acreditar un dels supòsits. En qualsevol cas, per a acreditar a un treballador com altament qualificat caldria valorar, de manera individual, el perfil del lloc de treball, els requisits necessaris per al desenvolupament de les tasques, titulació, experiència equiparable a la titulació i trajectòria professional en llocs similars, etc.

En el moment de la sol·licitud del permís de residència per a professionals altament qualificats, l’interessat pot trobar-se a l’estranger o en situació d’estada o residència a Espanya legalment. En cas de trobar-se fora del territori espanyol, haurà de sol·licitar el visat corresponent en el Consolat Espanyol del país d’origen o residència. Una vegada s’hagi obtingut l’autorització. Si es troba de manera regular a Espanya, en el moment de la sol·licitud de l’autorització de residència, una vegada que l’obtingui no haurà de sol·licitar un visat de residència.

 

SITUACIÓ I.

L’empresa, per a ser considerada com a gran empresa, ha de complir alguna de les següents característiques:

 • Comptar amb una plantilla superior a 250 treballadors (almenys 3 mesos abans de la presentació de la sol·licitud),
 • Un volum net anual de negocis a Espanya superior a 50 milions d’euros o Fons propis per sobre de 43 milions d’euros.
 • Inversió bruta mitjana anual en els 3 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud procedent de l’exterior no inferior a un 1 milió d’euros. Pot acreditar aquest supòsit mitjançant la presentació dels comptes anuals de l’empresa aprovades i dipositades en el Registre Mercantil.
 • El valor de l’Estoc de l’inversor o posició ha de ser superior a 3 milions d’euros d’acord amb el Registre d’Inversions Exteriors del Ministeri d’Economia.

En el cas de PIMES, han de pertànyer a un sector considerat estratègic.

El personal directiu i altament qualificat de petites empreses pertanyents a un sector estratègic o quan el treballador pertanyi a un projecte considerat d’interès general, poden ser titulats superiors o acreditar experiència equiparable a la titulació d’almenys tres anys.

 

SITUACIÓ II.

L’empresa ha de dur a terme un projecte que es consideri d’interès general i que compleixi alguna de les següents condicions:

 • Creació de llocs de treball directes.
 • Manteniment de l’ocupació.
 • Inversió amb impacte socioeconòmic.
 • Raons d’interès general per a la política comercial i d’inversió.
 • Aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.

 

SITUACIÓ III.

L’altra possibilitat que permet sol·licitar l’autorització de residència com a personal altament qualificat és que l’estranger sigui un graduat o postgraduat d’una universitat o escola de negocis de reconegut prestigi (no existeix un llistat d’entitats educatives de reconegut prestigi).

La durada de l’autorització inicial per a professionals altament qualificats serà la que es justifiqui amb el contracte. Amb un màxim de dos anys (la durada de l’autorització serà de dos anys si el contracte té una durada d’almenys dos anys o la seva durada és indefinida, si no és així la durada de l’autorització serà igual a la durada del contracte de treball).

A més, en les professions regulades s’exigirà la corresponent homologació que permeti la possibilitat d’exercici de la professió de què es tracti en les mateixes condicions dels posseïdors dels títols espanyols.

 

Si estàs interessat/da a captar talent a l’estranger per a la teva empresa i vols saber com tramitar el permís de residència per a professionals altament qualificats, posa’t en contacta amb nosaltres. Des del departament d’estrangeria de Lleal Tulsà Assessors, ens encarregarem d’assessorar-te i gestionar totes les operacions necessàries perquè la sol·licitud de residència per a professional altament qualificat sigui presentada amb tots els requisits necessaris.


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.