Nova pròrroga d’ajuts als autònoms per cessament d’activitat

El passat 28 de maig es va publicar el Real Decret Llei 11/2021 amb una nova pròrroga d’ajuts als autònoms per cessament d’activitat i amb altres mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica, i la protecció dels treballadors autònoms.
En el post anterior vam analitzar com afectava aquesta nova regulació a les empreses en ERTO i als seus treballadors, en aquest, el que volem analitzar és com afecta els autònoms que hagin gaudit del cessament d’activitat i quines noves possibilitats hi ha per continuar percebent aquesta prestació.

Exempció a la cotització dels treballadors d’autònoms

Aquells treballadors autònoms que anaven percebent a 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes als articles 6 i 7 del RDL 2/2021 de 26 de gener, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional següents:

 • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny
 • 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre

Per tal que s’apliquin aquests beneficis a la cotització els treballadors autònoms s’hauran de mantenir d’alta fins al 30 de setembre de 2021 i no tenir dret a percebre el cessament d’activitat de les seves diferents modalitats.

Prestacions extraordinàries per cessament d’activitat per a treballadors autònoms

Hi ha diferents modalitats de la prestació per cessament d’activitat, que tot seguit resumim.

 1. Suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19
  a. Import: 70% de la base de cotització
  b. Exempció de pagament de la quota d’autònoms mentrestant duri la situació.
  c. Durada: fins que s’aixequi la suspensió, o com a màxim, 30 de setembre de 2021.
  d. És compatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena sempre que siguin inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional.
  e. El termini de sol·licitud és 21 dies després de l’entrada en vigor de la resolució de suspensió de l’activitat.
  f. No és necessari tenir carència de cotització.
 2. Treballadors autònoms que anaven percebent la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte aliena regulada en l’article 7 del Real Decret Llei 2/2021 i no hagin esgotat els períodes de prestació.
  a. Import: 70% de la base de cotització més la quota d’autònoms.
  b. No exempció del pagament de la quota d’autònoms.
  c. Durada: fins a 30 de setembre de 2021.
  d. Requisits: Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos de més del 50% en comparació als ingressos que hi va haver el segon i tercer trimestre de 2019. Així com no haver obtingut, durant el segon i tercer trimestre de 2021, uns rendiments nets computables superiors a 7.980 euros.
  e. El termini de sol·licitud és el dia 21 de juny perquè tingui efectes el dia 1 de juny, un cop passat el dia 21, els efectes seran el primer dia del mes següent de la sol·licitud.
  f. És compatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena sempre que siguin inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional.
  g. S’ha de tenir carència.
 3. Treballadors autònoms que anaven percebent la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte aliena regulada tant per l’article 6 com el 7 del Real Decret Llei 2/2021 i hagin esgotat els períodes de prestació.
  a. Import: 50% de la base mínima de cotització més la quota d’autònoms.
  b. No exempció del pagament de la quota d’autònoms.
  c. Durada: fins a 30 de setembre de 2021.
  d. Requisits: Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos en comparació als ingressos que hi va haver el primer trimestre de 2020. Així com no haver obtingut, durant el segon i tercer trimestre de 2021, uns rendiments nets computables superiors a 6.650 euros.
  e. És incompatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena.
  f. El termini de sol·licitud és el dia 21 de juny perquè tingui efectes el dia 1 de juny, un cop passat el dia 21, els efectes seran el primer dia del mes següent de la sol·licitud.
  g. No s’ha de tenir carència.
 4. Autònoms de temporada
  a. Import: 70% de la base de mínima de cotització.
  b. Exempció del pagament de la quota d’autònoms.
  c. Durada: fins a 30 de setembre de 2021.
  d. Requisits: Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que el seu únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagi desenvolupat com a autònoms durant un període mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos per cada un dels anys. I que dos d’aquests mesos com a mínim estiguin entre juny i setembre. Durant el segon i tercer trimestre de 2021 no obtenir uns rendiments nets de més de 6.650 euros.
  e. És incompatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena.
  f. El termini de sol·licitud és el dia 21 de juny perquè tingui efectes el dia 1 de juny, un cop passat el dia 21, els efectes seran el primer dia del mes següent de la sol·licitud.
  g. No s’ha de tenir carència.

 

Tens algun dubte sobre com afecta aquesta pròrroga d’ajuts als autònoms per cessament d’activitat o alguna de les altres mesures aprovades, contacta amb nosaltres. Seguim al teu costat per oferir-te un assessorament personalitzat.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.