Com demanar un permís de treball per estrangers amb estada per estudis, investigació, formació, en practiques no laborals o servis de voluntarietat?

Les persones estrangeres extracomunitàries que tenen un permís d’estada per estudis, investigació, formació en pràctiques no laborals o serveis de voluntariat a Espanya poden treballar sempre que l’empresa o empleador interessat a contractar els hi demani, prèviament, un permís de treball annex al seu permís d’estada. I que, en tot cas, aquest permís anirà subjecte a una sèrie de limitacions que explicarem en aquest article.

L’autorització del permís d’estada, sigui inicial o bé prorrogada a causa de la continuació dels estudis de la persona estrangera a Espanya no l’habilita a treballar. Cal estar atents, ja que tot i el que acabem d’exposar l’autorització d’estada no indica aquesta impossibilitat de manera expressa com si passa en altres tipus d’autoritzacions que mostren l’avís de “NO AUTORIZA TRABAJAR”. I a vegades això pot confondre a l’empleador que vol contractar.

Com demanar un permís de treball per estrangers amb estada per estudis?

Així doncs, quins requisits ha de tenir la persona estrangera titular d’un permís d’estada per estudis, investigació, formació en pràctiques no laborals, o bé, serveis de voluntariat perquè una empresa pugui contractar-la?

  • En primer lloc, l’activitat laboral ha de ser compatible amb l’activitat principal per la qual es va concedir l’estada en el territori espanyol. Per a justificar-ho serà necessari presentar un certificat del centre que indiqui el període i l’horari lectiu. O, si escau, de l’activitat d’investigació, formació, pràctiques o del servei de voluntariat que es realitzi.
  • En segon lloc, els ingressos que s’obtinguin no han de tenir el caràcter de necessaris per al seu manteniment o estada.
  • I per últim, en el cas que l’activitat professional exigeixi tenir, per normativa legal, la titulació acadèmica degudament homologada a Espanya. I si escau, el certificat d’inscripció al col·legi professional corresponent.

I quins són els requisits que haurà de complir l’empresa o empleador que vulgui contractar?

  • Trobar-se al corrent de pagament amb les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • Comptar amb mitjans econòmics suficients per atendre les obligacions assumides en el contracte de treball.
  • La presentació d’un contracte de treball a temps parcial. O bé, en el cas que sigui a jornada completa, la seva durada màxima serà de 3 mesos sempre que no hi hagi activitat lectiva durant tot aquest període.

 

Següents passos

Una vegada s’hagi presentat la sol·licitud del permís de treball, i mentrestant aquesta es trobi en tràmit, l’estranger/a no podrà treballar. Ja que la mateixa no atorga un permís de treball provisional. L’alta a la Seguretat Social no es podrà fer efectiva fins que l’Administració hagi resolt favorablement la sol·licitud presentada. És per aquest motiu que és recomanable fer una previsió sobre la contractació de persones estrangeres titulars d’una autorització d’estada amb almenys 2 o 3 mesos d’antelació, a ser possible.

També, cal tenir en compte que el permís de treball només serà vàlid per a l’autorització de l’estada vigent en aquell moment. Això vol dir que en cas de prorrogar-se l’autorització de l’estada, l’empleador caldrà demanar una nova sol·licitud del permís de treball que vagi vinculada a la nova autorització d’estada prorrogada. I, a més, havent d’acreditar novament, tots els requisits.

 

Vols que t’ajudem a demanar un permís de treball per estrangers amb estada per estudis? Contacta amb el nostre equip especialista amb assessoria i gestió d’estrangeria.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.