Nou gir jurisprudencial en la clàusula de tancament dels préstecs hipotecaris amb índex IRPH

La clàusula de tancament dels préstecs hipotecaris és, com el seu nom indica, una disposició que s’incloïa en la majoria de préstecs a interès variable. En aquest punt l’entitat bancària establia que, en cas de no poder aplicar com a tipus d’interès l’índex de referència pactat, ni el substitutiu, resultaria l’últim índex que se li hagués aplicat al préstec.

Situació i context de la clàusula de tancament dels préstecs hipotecaris

L’any 2013, la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, va derogar la vigència dels índexs de referència:

  • IRPH-Caixes.
  • IRPH-Bancs.
  • I l’anomenat CECA.

Així, l’únic índex IRPH vigent en l’actualitat és l’IRPH Entitats.

Tot i que aquest tipus de clàusules també es troben incloses en préstec hipotecari referenciats al tipus Euribor, a la pràctica, aquestes hipoteques no s’han vist afectades per la clàusula de tancament. Això passa pel fet que l’índex Euribor no s’ha deixat mai de publicar.

En canvi, les hipoteques referenciades a algun dels tres índexs derogats a l’aplicació de la clàusula de tancament ha significat que la majoria d’entitats bancàries, sense informar els clients i causant-los un greu perjudici econòmic, han continuat aplicant l’últim índex IRPH en les consecutives revisions de l’índex hipotecari.

I ara, com queda la regulació dels índexs hipotecaris?

Així, aquests préstecs hipotecaris pactats inicialment a interès variable s’han convertit en l’actualitat en préstecs hipotecaris a interès fix de l’últim índex IRPH. És a dir, aquestes hipoteques han quedat referenciades fins al seu venciment al tipus IRPH de l’any 2013.
Les posicions jurisprudencials majoritàries dels diferents jutjats de primera instància i audiències provincials que, fins ara, s’havien pronunciat sobre la clàusula de tancament havien declarat el seu caràcter abusiu i, conseqüentment, la seva nul·litat.

Però, ara, aquests mateixos òrgans jurisprudencials que havien declarat abusius aquests tipus de clàusules incloses en préstecs hipotecaris celebrats amb consumidors, argumenten la posició contrària. Ho fan en el sentit de declarar la seva validesa pel fet que la clàusula de tancament s’insereix en la clàusula del tipus IRPH. I, si l’índex IRPH no és abusiu, la clàusula de tancament tampoc pot ser abusiva.

 

Per tant, els consumidors afectats per una clàusula de tancament dels préstecs hipotecaris hauran d’esperar novament que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la qüestió.
Si vols que els nostres assessors legals revisin la clàusula hipotecària del teu contracte, contacta amb nosaltres.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.