Novetats en les ajudes del cessament d’activitat per autònoms

En les següents línies volem explicar amb detall les ajudes del cessament d’activitat per autònoms, en pro a la protecció de l’ocupació, incloses a la nova legislació.

Cessament d’activitats per a autònoms, regulat al Real Decret Llei 18/2021 de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

En el post anterior vam analitzar com afectava aquesta nova regulació a les empreses en ERTO i als seus treballadors. En aquest, com diem, el que volem analitzar és com afecta als autònoms que hagin gaudit del cessament d’activitat i quines noves possibilitats hi ha per continuar percebent aquesta prestació.

 

Exempció a la cotització dels treballadors d’autònoms

Aquells treballadors autònoms que anaven percebent a 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes als articles 7 i 8 del RDL 11/2021 de 27 de maig, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional següents:

 • 90% de les cotitzacions corresponents al mes d’octubre.
 • 75% de les cotitzacions corresponents al mes de novembre.
 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes de desembre.
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de gener de 2022.

Per tal que s’apliquin aquests beneficis a la cotització els treballadors autònoms s’hauran de mantenir d’alta fins al 31 de gener de 2022 i no tenir dret a percebre el cessament d’activitat de les seves diferents modalitats.

 

Prestacions extraordinàries per cessament d’activitat per a treballadors autònoms

Hi ha diferents modalitats de la prestació per cessament d’activitat, que tot seguit resumim.

1. Suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus Covid-19.

 1. Import: 70% de la base de cotització.
 2. Exempció de pagament de la quota d’autònoms mentrestant duri la situació.
 3. La durada d’aquesta prestació extraordinària serà fins que s’aixequi la suspensió, o com a màxim, 31 de gener de 2022.
 4. És compatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena sempre que siguin inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional.
 5. El termini de sol·licitud és de 21 dies després de l’entrada en vigor de la resolució de suspensió de l’activitat.
 6. No és necessari tenir carència de cotització.

 

2. Treballadors autònoms que anaven percebent la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte aliena regulada en l’article 7 del Real Decret Llei 11/2021 i no hagin esgotat els períodes de prestació.

 1. Import: 70% de la base de cotització més la quota d’autònoms.
 2. No exempció del pagament de la quota d’autònoms.
 3. Durada: fins a 31 de gener de 2022.
 4. Requisits: Acreditar que en el tercer i quart trimestre del 2021 una reducció dels ingressos de més del 50% en comparació als ingressos que hi va haver el tercer i quart trimestre de 2019. Així com no haver obtingut, durant el tercer i quart trimestre de 2021, uns rendiments nets computables superiors a 8.070 euros.
 5. El termini de sol·licitud és el dia 21 d’octubre perquè tingui efectes el dia 1 d’octubre, un cop passat el dia 21, els efectes seran el primer dia del mes següent de la sol·licitud.
 6. És compatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena sempre que siguin inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional.
 7. S’ha de tenir carència.

 

3. Treballadors autònoms que anaven percebent la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte aliena regulada tant per l’article 7 com el 8 del Real Decret Llei 11/2021 i hagin esgotat els períodes de prestació.

 1. Import: 50% de la base mínima de cotització més la quota d’autònoms.
 2. No exempció del pagament de la quota d’autònoms.
 3. Durada: fins a 31 de gener de 2022.
 4. Requisits: Acreditar que en el quart trimestre del 2021 una reducció del 75% dels ingressos en comparació als ingressos que hi va haver al quart trimestre de 2019. Així com no haver obtingut, durant el quart trimestre de 2021, uns rendiments nets computables superiors a un 75% del SMI.
 5. És incompatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena.
 6. El termini de sol·licitud és el dia 21 d’octubre perquè tingui efectes el dia 1 d’octubre, un cop passat el dia 21, els efectes seran el primer dia del mes següent de la sol·licitud.
 7. No s’ha de tenir carència.

 

4. Autònoms de temporada

 1. Import: 70% de la base de mínima de cotització.
 2. Exempció del pagament de la quota d’autònoms.
 3. Durada: fins a 31 de gener de 2022.
 4. Requisits: Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que el seu únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagi desenvolupat com a autònoms durant un període mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos per cada un dels anys. I que dos d’aquests mesos com a mínim estiguin entre octubre i desembre. Durant el tercer i quart trimestre de 2021 no obtenir uns rendiments nets de més de 6.725 euros.
 5. És incompatible amb la percepció de rendes de treball per compte aliena.
 6. El termini de sol·licitud és el dia 21 d’octubre perquè tingui efectes el dia 1 d’octubre, un cop passat el dia 21, els efectes seran el primer dia del mes següent de la sol·licitud.
 7. No s’ha de tenir carència.

 

Així doncs, aquestes són les mesures més importants en matèria d’ajudes del cessament d’activitat per autònoms. Les hem detallat per esclarir què suposa cada punt, però, si necessites una valoració més personal, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre equip assessor.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.