Supressió del tràmit d’autorització de l’encarregat del registre civil per a la sol·licitud de nacionalitat per menors de 14 anys

Fins fa poc, l’article 21.3 del Codi Civil espanyol (a partir d’ara, CC), pel que fa a la sol·licitud de nacionalitat per menors de 14 anys, disposava que la nacionalitat espanyola, per carta de naturalesa o per residència, podria ser sol·licitada pel representant legal del menor, sempre que aquest representant legal obtingués, de manera prèvia, l’autorització de l’encarregat del Registre Civil.

Aquesta obligatorietat a demanar una autorització de l’encarregat del Registre Civil abans de sol·licitar la nacionalitat espanyola al Ministeri de Justícia a favor dels menors de 14 anys, suposava un retard important al termini previst per obtenir la nacionalitat espanyola. Ja que la cita prèvia per a poder demanar aquesta autorització podia demorar-se un any de mitjana.

 

Com procedir a la sol·licitud de nacionalitat per menors de 14 anys

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, ha quedat suprimit el tràmit d’autorització de l’encarregat del Registre Civil a menors de 14 anys. Aquest fet és degut al fet que s’ha procedit a una modificació de les lletres c) i d) de l’article 21.3 del CC, referents a qui podrà formular la sol·licitud de nacionalitat, quedant el següent text:

  • “ […] c) El representant legal del menor de catorze anys. En cas de discrepància entre els representants legals sobre la sol·licitud de nacionalitat per residència, es tramitarà l’expedient de jurisdicció voluntària previst a l’efecte.
  • d) L’interessat amb discapacitat amb els suports i ajustos de procediment que, si escau, necessiti.”

Així doncs, sapigueu que en cas de tenir sol·licitada una cita per demanar l’autorització de l’encarregat al Registre Civil, ja no és necessari presentar-se el dia de la cita. Si no que podeu iniciar directament la sol·licitud de nacionalitat del vostre fill/a menor de 14 anys directament al Ministeri de Justícia.

 

Si teniu dubtes de què cal tenir en compte per a sol·licitar la nacionalitat espanyola del vostre fill o filla, podeu posar-vos en contacte amb el departament d’estrangeria de Lleal Tulsà Assessoris que us informarà de tot el que necessiteu saber.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.