Règim de devolució mensual d’IVA

Durant aquest mes de novembre les empreses que vulguin poden sol·licitar acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA. O també conegut com a REDEME.
Tot aquell negoci o autònom que ho vulgui fer haurà de presentar una declaració censal – model 036, sempre que compleixin una sèrie de requisits establerts per l’AEAT.

 

Procediments per sol·licitar la devolució mensual d’IVA

Una vegada sol·licitada la inclusió al REDEME, a partir del pròxim mes de gener podran sol·licitar la devolució de l’impost que resulti a favor seu de manera mensual. Sense haver d’esperar a la declaració de l’últim trimestre de cada any per demanar la devolució de l’iva.

És important tenir present que optar pel REDEME obliga a declarar l’IVA cada mes i a presentar els llibres registre per Internet, a través del SII (Sistema d’Informació Immediat), fet que provoca que bastants empreses no optin per aquest sistema.

 

Requisits per optar pel REDEME

Per poder optar pel REDEME l’empresa ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries, no ha de trobar-se en algun dels supòsits de revocació del NIF, ni trobar-se en cap dels supòsits que donen lloc a la baixa cautelar del REDEME.

També, cal tenir present que les empreses que facturen més de 6.010.121,04€ estan obligades a presentar declaracions d’IVA mensuals. De manera que optar pel REDEME a aquest tipus d’empreses no els suposa obligacions addicionals.

Independentment del nivell de facturació de l’empresa, aquest sistema és especialment interessant i avantatjós per empreses que es trobin en alguna de les següents casuístiques:

  • Empreses que efectuïn vendes a l’exterior o repercuteixin un tipus d’IVA inferior al que suporten, cosa que provoca que les seves declaracions d’IVA solen resultar a tornar/devolució.
  • Empreses que executen obres de feina de paleta, electricitat, lampisteria, etc. En immobles que s’estan construint o rehabilitant i que arrosseguen una gran quantitat d’IVA suportat a favor seu.
  • Empreses que tinguin previst realitzar una inversió important a principis de l’exercici 2.022, suportant per aquest motiu molt IVA. I que no vulguin esperar a finals d’any per a sol·licitar-ne la devolució i recuperar-lo.

 

Altres consideracions

També, durant aquest mes de novembre, les empreses que ja presenten declaracions mensuals d’IVA poden optar per sol·licitar el diferiment de l’IVA de la importació a partir de l’exercici 2.022. Aquest sistema permet a l’empresa que el sol·licita satisfer l’IVA de la importació a través de les declaracions periòdiques mensuals de l’IVA. En lloc de fer-ho directament a la Duana mitjançant el model 031.

També, aquest sistema suposa un estalvi financer, ja que evita avançar el pagament de l’IVA a l’agent de Duanes.

En el cas d’optar per aquest sistema és molt important no deixar d’incloure en les declaracions periòdiques cap de les quotes de l’IVA de la importació de cada període. Ja que si això passa, les quotes no declarades entraran directament en període executiu. I hisenda podrà exigir a l’empresa el pagament de recàrrecs de constrenyiment. A més, també podrà imposar una sanció del 10% de les quotes no declarades.

 

Facilitem els tràmits per la devolució mensual d’IVA

Vols que la teva empresa s’acolli a aquesta modalitat?
Contacta amb nosaltres i et gestionarem els tràmits.

El dia a dia del teu negoci demana que hi posis els cinc sentits. Per això, som al teu costat per fer-te la vida més fàcil.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.