Límit a l’actualització de la renda d’habitatges

Presentem novetats legislatives sobre la renda d’habitatges presentades el 31 de març de 2022. En aquell moment va entrar en vigor el Real Decret Llei 6/2022, de 29 de març pel qual s’adopten mesures vigents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.

Què dicten aquestes mesures?

Entre les moltes mesures, l’article 46 regula la limitació de l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatges. La finalitat és evitar que el lloguer s’actualitzi d’acord amb la taxa de variació anual de l’IPC, la qual s’ha disparat en els últims mesos trobant-se en aquests moments en un 9,8%, i que s’actualitzi com a màxim mitjançant la variació anual de l’Índex de Garantia de Competivitat, que oscil·la entre un mínim del 0 i un màxim del 2% (actualment 2%).

En quines condicions es pot aplicar?

Aquesta mesura no és aplicable a tots els contractes d’arrendament sinó que s’estableixen les següents condicions:

  • La mesura afecta únicament a l’arrendament d’habitatges, no als locals, amb independència que l’arrendador sigui un gran tenidor o no.
  • S’aplica als contractes de lloguers d’habitatge que regulin que la renda s’actualitzarà en funció de la taxa de variació anual de l’IPC.
  • S’aplica únicament en aquells contractes de lloguers d’habitatges que la seva renda hagi de ser actualitzada entre el 31 de març i el 30 de juny de 2022 (sens perjudici que el Govern prorrogui aquest àmbit temporal).

Tot i que l’article distingeix els casos en què l’arrendador sigui un gran tenidor o no, el resultat a la pràctica és el mateix: la renda podrà ser actualitzada com a màxim en un 2%, ja que en cas de desacord entre ambdues parts, l’actualització de la renda no podrà excedir de la variació anual de l’Índex de Garantia de Competivitat.

 

La diferència establerta per la norma entre els casos en què l’arrendador sigui o no un gran tenidor és que els primers, en el cas d’arribar a un acord amb l’arrendatari, l’increment de la renda no podrà ser superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competivitat. En canvi, quan l’arrendador no és un gran tenidor, les parts poden acordar un increment de la renda superior al 2%, el que difícilment succeirà perquè si no l’arrendatari estaria d’acord en satisfer una renda superior a la que li correspondria.

 

Assessorament personalitzat

Si tens dubtes sobre si el teu contracte d’arrendament es veu afectat o no per aquesta normativa, no dubtis en posar-te en contacte amb el nostre despatx per tal d’assessorar-te personalment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.