Nova reforma del reglament de la llei d’estrangeria

El passat 27 de juliol es va publicar al BOE el Real Decret 629/2022, de 26 de juliol, amb la nova reforma del reglament de la llei d’estrangeria pel que es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, una reforma que va entrar en aplicació el dimarts 16 d’agost.

L’objectiu principal de la reforma s’enfoca en fer front als desequilibris del mercat de treball associats a la falta de mà d’obra des d’un punt de vista migratori, així també com donar resposta a situacions que no s’han pogut resoldre fins ara amb la normativa vigent. En tot cas, serà qüestió de temps poder comprovar si les novetats introduïdes amb la reforma donen bons resultats i milloren realment les condicions dels immigrants a Espanya.

A continuació es comenten algunes de les novetats més rellevants.

 

Arrelament per formació

Es crea la figura de l’arrelament per la formació. Aquelles persones que es trobin en situació irregular i puguin acreditar 2 anys al territori espanyol, podran demanar un permís de residència de 12 mesos (prorrogables per 12 mesos més) per a poder fer una formació destinada a ocupar un lloc de treball específic. Abans que caduqui el permís de residència per formació es podrà sol·licitar el permís de treball, que es concedirà per 2 anys, sempre que es compleixin els requisits. Un dels requisits és haver superat satisfactòriament la formació destinada a cobrir el lloc de treball en qüestió.

 

Arrelament social

Es flexibilitzen alguns dels requisits de l’arrelament social. Es continuen mantenint els 3 anys de residència continuada al territori espanyol, però es permet presentar contracte de treball per 30 hores setmanals amb un únic empleador o empresa. Així també com la possibilitat de presentar diversos contractes per un total de 30 hores sense la necessitat que siguin del sector agrícola o de servei domèstic. A més a més, aquesta jornada podrà veure’s reduïda fins a 20 hores si s’acredita tenir menors a càrrec.

 

Permís de residència i treball

La renovació del permís de residència i treball es farà per un període de 4 anys, en comptes dels 2 anys tal com marcada la llei actual.

 

Règim de treball

Es compatibilitza el règim d’activitat compte aliena – compte pròpia per aquells que tinguin permís de residència i treball temporal. D’aquesta manera es fa més accessible l’emprenedoria a les persones estrangeres i es posa fi Per fi s’han acabat els tràmits feixucs, lents i complexos de poder tramitar una modificació d’un règim a l’altre.

 

Autorització d’estada per estudis i treball

L’autorització d’estada per estudis autoritzarà a treballar per compte propi i aliena, sempre que es tracti d’estudis superiors, i que es compleixin els requisits de compatibilitat entre la formació i el treball. Així també, com que els estudis vagin destinats a l’obtenció d’un certificat de processionalitat o a l’obtenció de l’habilitació processional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica. La resta d’estudis, és a dir, aquells que no siguin superiors, continuarà essent necessari que l’empresa sol·liciti el corresponent permís de treball.

 

Percentatge de l’IPREM

Es redueix el percentatge de l’IPREM a tenir en compte a l’hora de reagrupar familiars. Sobretot si es tracta de descendents menors d’edat o discapacitats. Fins i tot s’estableix un límit màxim: “per cada menor d’edat addicional, s’exigirà un 10% addicional amb el topall màxim del 150% d’aquest ingrés”.

 

Familiars de ciutadans espanyols

Els familiars de ciutadans espanyols que fins ara es tramitaven pel règim comunitari passen a tramitar-se al règim general. Concretament sota el paraigua de l’arrelament familiar. En aquest cas també es concedirà una autorització per cinc anys que habilitarà a treballar per compte aliè i pròpia.

 

Aquestes mesures de nova aplicació, les de la nova reforma del reglament de la llei d’estrangeria, s’aniran aplicant en tots els casos que es demani. Esperem que aviat puguem veure els resultats de l’aplicació d’aquesta reforma que, de moment, ens ofereix un brot d’esperança per millorar la situació de la immigració a Espanya i que ben segur molts podran beneficiar-se al crear-se noves oportunitats.

Malgrat tot, si creus que el teu cas mereix una revisió, contacta amb els serveis d’assessoria a l’estranger de Lleal Tulsà i t’atendrem amb molt de gust per tal de millorar la teva situació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.