Nacionalitat espanyola: exempció parcial o total dels exàmens

La normativa vigent que regula el procediment per l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència, concretament la Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d’Espanya; així també com la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil, estableix que els sol·licitants hauran de superar 2 exàmens dissenyats i administrats per Instituto Cervantes per tal d’aconseguir aquest permís.

En què consisteix la prova per obtenir la nacionalitat espanyola?

Aquestes proves són les següents:

 • La primera prova pretén acreditar un coneixement bàsic de la llengua espanyola, nivell A2 o superior. L’estructura de la prova DELE A2 consisteix en una part que establirà el nivell de comprensió lectora; expressió i interacció escrita; comprensió auditiva; expressió i interacció oral. El preu de la prova és de 130€ (any 2022). Els sol·licitants nacionals de països o territoris que la llengua espanyola sigui l’idioma oficial, estaran exempts de fer aquesta prova.
 • La segona prova té la finalitat de valorar el coneixement de la Constitució Espanyola i de la realitat social i cultural a Espanya. Es tracta, doncs, de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya, més coneguda com el CCSE. La prova consta de 25 preguntes de selecció múltiple i 3 opcions de resposta tancada o de verdader/fals. El preu de la prova és de 85€ (any 2022).

I ara ve la gran pregunta: Es pot demanar la nacionalitat espanyola per residència sense haver de fer els exàmens? La resposta és que sí però només en alguns casos concrets. També cal tenir en compte els tipus d’exempció, doncs hi ha exempció total o parcial depenent del cas que es tracti. Vegem-ho.

 

Quines persones poden estar exemptes totalment de la realització de l’examen de llengua espanyola DELE A2?

 • Els nacionals de països o territoris hispanoparlants.
 • Els menors de 18 anys.
 • Les persones amb la capacitat modificada judicialment.
 • Les persones que tinguin ja un diploma DELE A2 (o superior).
 • Les persones que tinguin ja un certificat de nivell bàsic (A2), intermedi (B1) o avançat (B2) de les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Les persones que presentin trastorns o dificultats d’aprenentatge en més d’un 65%.
 • Les persones que disposin de titulació en estudis oficials, cursats a Espanya i en espanyol, de nivell mitjà o superior.
 • Les persones que han realitzat cursos d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Espanya.

 

Quines persones poden estar exemptes totalment de la realització de l’examen CCSE?

 • Els menors de 18 anys.
 • Les persones amb la capacitat modificada judicialment.
 • Les persones que presentin trastorns o dificultats d’aprenentatge en més d’un 65%.
 • Les persones que disposin de titulació en estudis oficials, cursats a Espanya i en espanyol, de nivell mitjà o superior.
 • Les persones que han realitzat cursos d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Espanya.

 

Quines persones poden estar exemptes parcialment de la realització de l’examen de llengua espanyola DELE2 i CCSE?

 • Persones que no saben llegir ni escriure (analfabetes).

En aquest cas de dispensa parcial, cal tenir en compte que caldrà demostrar documentalment la condició d’analfabetisme del candidat i presentar un escrit al Ministeri de Justícia per tal que se’l pugui autoritzar a realitzar només una part dels exàmens.

En el cas de la prova de llengua espanyola només caldrà fer l’última part que consisteix a valorar l’expressió i la interacció oral del candidat. I en el cas de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya, es realitzarà amb l’ajuda d’un tercer que procedirà a la lectura de les preguntes i respostes múltiples per a facilitar la comprensió al candidat.

 

T’acompanyem 

Vols demanar la nacionalitat espanyola i creus que et trobes en alguna d’aquestes circumstàncies?

Contacta amb nosaltres i et resoldrem tots els dubtes!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.