Novetats en la tramitació de la baixa laboral per incapacitat temporal

Gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal els primers 365 dies

A partir de l’1 d’abril de 2023, la tramitació de la baixa laboral per incapacitat temporal es veurà modificada. Segons s’ha publicat al Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE el passat 05 de gener de 2023, on es modifiquen els articles 2.3, 6.3 i 7 del Reial Decret 625/2014, amb la finalitat d’evitar tràmits burocràtics per les persones treballadores i agilitzar la gestió de la incapacitat temporal, les baixes mèdiques es gestionaran de manera diferent.

 

La persona treballadora ja no ha de portar la baixa mèdica a la feina

Els metges d’atenció primària ja no entregaran dues còpies del comunicat mèdic d’incapacitat temporal (IT) als treballadors amb baixa mèdica. La tradicional còpia per lliurar a l’empresa desapareix i la persona que està malalta ja no serà la responsable de portar en mà aquest certificat a la feina.

La gestió serà telemàtica i seran el Servei Públic de Salut, les mútues o, si s’escau, l’empresa col·laboradora, els responsables d’intercanviar-se els documents necessaris. Sense intervenció del treballador afectat, per gestionar la baixa o l’alta mèdica.

 

Canvis en la presentació de les baixes mèdiques i la tramitació de la baixa laboral per incapacitat temporal

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques:

  • El personal mèdic només lliurarà un comunicatde baixa, confirmació o alta a l’usuari, que és l’actual exemplar per al treballador.
  • S’elimina la segona còpia, la de l’empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.
  • La persona treballadora ja no és la responsable de lliurar el comunicat a l’empresa, l’entitat gestora o la mútua. Això es fa efectiu per evitar tràmits feixucs per a qui està malalt o en situació d’incapacitat temporal.
  • En el cas de baixes de menys de cinc diess’emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d’alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s’ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l’alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.
  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdicaprevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s’han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d’entre 5 i 30 dies (curta), de 31 dies a 2 mesos (mitjana) o a partir dels 61 dies (llarga).
  • Les revisions mèdiquesde confirmació de baixa o d’alta es podran avançar als terminis previstos quan el facultatiu del SPS, de l’empresa col·laboradora o de la mútua ho considerin necessari en funció de l’evolució del pacient.

 

Qui gestionarà les baixes mèdiques i com

Així doncs, a partir de l’abril, el procés de gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques serà el següent:

  • El metge o la mútuaenviaran el comunicat mèdic d’incapacitat temporal a la Seguretat Social (INSS) de manera immediata o amb un dia hàbil de marge com a màxim.
  • La Seguretat Social (INSS)comunicarà a l’empresa les dades identificatives de caràcter merament administratiu. Ho farà com a màxim el primer dia hàbil següent al de la seva recepció.
  • Un cop rebuda la notificació, l’empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbilsper formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per gestionar aquest tràmit. Si no ho fa dins del termini establert, serà sancionada.

 

Assessorament laboral

Amb aquests canvis es fa, encara més, necessari l’acompanyament d’un assessorament laboral, sigui pels tràmits o per possibles consultes que aquests canvis normatius puguin despertar. Des de Lleal Tulsà ens posem a la teva disposició per a esclarir qualsevol dubte. Contacte amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.