Nacionalitat Espanyola per la Llei de Memòria Històrica

Volem explicar com obtenir la nacionalitat espanyola per la llei de memòria històrica, una novetat legislativa que va entrar en vigor a l’octubre 2022 i que volem fer esment.

Què diu la llei?

Així doncs, segons la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica i la Instrucció del 25 d’octubre del 2022 de la Direcció General de la Seguretat Jurídica i Fe Pública sobre el dret d’opció a la nacionalitat espanyola establert a la disposició addicional vuitena de la Llei de Memòria Democràtica, podran optar a la nacionalitat espanyola tots aquells que compleixin els següents requisits:

 1. Els nascuts fora d’Espanya de pare o mare, avi o àvia, que originàriament haguessin estat espanyols. I els nascuts fora d’Espanya de pare o mare, avi o àvia, que originàriament haguessin estat espanyols i que, a conseqüència d’haver sofert exili per raons polítiques, ideològiques o de creença o d’orientació i identitat sexual, haguessin perdut o renunciat a la nacionalitat espanyola.
 2. Els fills i filles nascuts a l’estranger de dones espanyoles que van perdre la seva nacionalitat per casar-se amb un estranger abans de l’entrada en vigor de la Constitució de 1978.
 3. Els fills i filles majors d’edat d’aquells espanyols als qui els va ser reconeguda la seva nacionalitat d’origen en virtut del dret d’opció d’acord amb el que es disposa en Llei de Memòria Democràtica (Llei 20/2022) o en l’anomenada Llei de Memòria Històrica (Llei 52/2007).

 

En relació amb la condició d’exiliat que cal acreditar a favor del pare, mare, avi o àvia

a) Es presumirà la condició d’exiliat respecte de tots els espanyols que van sortir d’Espanya entre el 18 de juliol de 1936 i el 31 de desembre de 1955. Aquests casos han d’acreditar la sortida del territori espanyol mitjançant qualsevol dels següents documents:

 • Passaport o títol de viatge amb segell d’entrada al país d’acolliment.
 • Certificació del registre de matrícula de l’Oficina Consular espanyola
 • Certificacions del Registre Civil Consular que acreditin la residència al país d’acolliment, com ara inscripció de matrimoni, inscripcions de naixement de fills, inscripcions de defunció, entre altres.
 • Certificació del Registre Civil local del país d’acolliment que acrediti haver adquirit la nacionalitat d’aquest país.
 • Documentació de l’època del país d’acolliment en el qual consti l’any de l’arribada a aquest país o l’arribada al mateix per qualsevol mitjà de transport.

b) S’haurà d’acreditar la condició d’exiliat quan la sortida d’Espanya s’hagués produït entre l’1 de gener de 1956 i el 28 de desembre de 1978.

 

En relació amb els fills nascuts a l’estranger de dones espanyoles que van perdre la nacionalitat per casar-se amb un estranger caldrà acreditar:
 • Que el matrimoni es va formalitzar entre el 5 d’agost de 1954 i el 28 de desembre de 1978, tots dos inclosos. I, a més a més, documentació que acrediti l’adquisició per la mare de la nacionalitat del marit. I document acreditatiu de la legislació estrangera en matèria d’adquisició de la nacionalitat per matrimoni vigent en la data en què aquest va tenir lloc.

 

Altres aspectes a considerar

Detalls a tenir en compte per acollir-se a la nacionalitat per opció a favor de la Llei de Memòria Democràtica:

 • La sol·licitud de la nacionalitat en aquest format cal presentar-la dins el termini de dos anys comptats des de l’entrada en vigor de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica. Tot i que aquest termini pot ser prorrogat per Acord del Consell de Ministres. La Llei mencionada va entrar en vigor a la data del 21 d’octubre del 2022.
 • El dret d’opció regulat en la Llei 20/2022 no requerirà la renúncia a la nacionalitat anterior de l’interessat/da.
 • No hi ha límit d’edat per a sol·licitar-la.

 

Obtenir o recuperar la nacionalitat espanyola per la llei de memòria històrica

Així doncs, aquesta llei obre la porta a recuperar la nacionalitat espanyola a milers de ciutadans que, al seu temps, els seus avantpassats fugiren del territori nacional.

Si és el teu cas o coneixes d’algú que pot interessar-li el tràmit, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre equip. Els nostres especialistes en estrangeria recomanaran els passos a seguir i t’acompanyaran en tot moment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.