Bonificacions per autònoms 2023

Emprendre és una tasca que requereix coratge, perseverança i una sèrie de competències que no sempre són fàcils d’adquirir. Ser el propi cap i portar endavant un negoci suposa un gran repte per a moltes persones. Afortunadament, per aquest 2023 el Govern ha anunciat noves bonificacions per al col·lectiu professional autònom del país. A més, recordem que a partir de l’1 de gener també ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per autònoms impulsat pel Govern.

Aquestes bonificacions tenen per objectiu facilitar i incentivar la creació de noves empreses, per exemple, però també la de facilitar les baixes laborals o les conciliacions.

Aquestes mesures són un pas més per a ajudar els autònoms a superar els obstacles que comporta l’emprenedoria i animar-los a llançar-se en aquesta apassionant aventura empresarial. Les detallem a continuació.

 

Altes autònoms bonificats abans de 01/01/2023

TARIFA PLANA 60€ +0,6% sobre la base de cotització. Aquesta bonificació té una durada de 12 mesos.
A més, també es podrà gaudir del 50% en la reducció contingències comunes durant 6 mesos. A la pràctica això suposa un cost de 163,78€ persones físiques i de 249,33€ per a societaris.

30% reducció contingències comunes durant els 6 mesos següents, fins arribar als 2 anys o 12 mesos següents si en el moment de l’alta es tractava d’una dona menor de 35 o un home menor de 30. A la pràctica això suposa 218,14€ persones físiques i  249,33€ societaris.

 

Altres casuístiques a partir 01/01/2023

TARIFA PLANA 80€. Durant 12 mesos o 24 mesos si no supera el SMI anual.

Aquesta bonificació va destinada a persones amb discapacitat i a víctimes de violència de gènere o terrorisme.

Aquesta quota de 80€ tindrà una durada 24 mesos + 36 mesos pagant una quota de 160€ si no supera el SMI anual.

 

Com es calcula la quota d’autònoms?

La quota dels autònoms es calcula a partir de la base. A continuació detallem un càlcul:

  • 28,3% en contingències comunes
  • 1,3% en contingències professionals
  • 0,9% cessament d’activitat
  • 0,1% formació professional
  • 0,6% mecanisme d’equitat

Total 31,2%. Si aquesta xifra es multiplica per la base de cotització s’obté la quota a pagar d’autònoms.

 

Altres bonificacions d’autònoms 2023

Reincorporació després d’una baixa de maternitat o paternitat

S’ofereix el 80% bonificat en les contingències comunes sobre la base mitjana dels últims 12 mesos anteriors, exclosa la incapacitat temporal. Durant una durada de 24 mesos.

 

Bonificació per a conciliació familiar  

S’aplica per tenir cura dels fills menors de 12 anys i per cura de familiar fins al 2n grau dependents.

S’obté una bonificació del 100% sobre les contingències comunes sobre la base mitjana dels últims 12 mesos, exclosa la incapacitat temporal. En aquest cas, han de contractar a algú al seu lloc i no tenir treballadors assalariats els 12 mesos previs a la situació. Durant una durada de 12 mesos.

 

Bonificacions autònoms per a col·laboradors familiars

Bonificació del 50% els primers 18 mesos sobre la base mínima = 148,29€.

Bonificació del 25% els 6 mesos següents sobre la base mínima = 222,43€.

Base mínima és la del TRAM 1 de la taula general és 950,58×31,2%= 296,58€.

Els col·laboradors de societaris no tenen dret a la bonificació, els autònoms de SC i de Comunitats de bens sí.

 

Bonificació per a tenir cura d’un menor afectat per un càncer o una malaltia greu

S’aplica la reducció del 75% sobre les contingències comunes sobre la base mitjana dels 12 últims mesos, exclosa la incapacitat temporal. Aquesta bonificació dura durant el període de la prestació.

També hi haurà una exoneració de cotització a partir dels 60 dies des de la baixa mèdica. La part de contingències comunes de la quota la pagarà la mútua col·laboradora de la seguretat social.

 

Bonificació per naixement, cura de menors, risc embaràs i lactància natural

S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de contingències comunes sobre la base mitja dels últims 12 mesos, exclosa la incapacitat temporal. La durada d’aquesta bonificació té una durant el període de descans.

 

Suspensió de l’obligació a cotitzar els autònoms víctimes de violència de gènere

S’aplica per un període inicial de 6 mesos, prorrogables a 18 mesos, amb la justificació de la situació corresponent.

 

Bonificacions autònoms per benefici per edat

Els treballadors autònoms, un cop tinguin l’edat per accedir a la pensió de jubilació, se’ls aplicarà l’exempció per contingències comunes i únicament s’aplicarà l’incapacitat temporal (1,56% IT) i les contingències professionals (1,3% CP)= 2,86% sobre la base de cotització serà l’import en € que es pagarà de quota d’autònoms.

Els que tenen una jubilació activa, a part del 2,86%, també s’aplicarà un 9% de la quota de solidaritat= 11,86% sobre la base de cotització serà l’import en € que es pagarà de quota d’autònoms.

 

Assessorament laboral

Aquestes noves bonificacions autònoms van entrar en vigor l’1 de gener de 2023. Si algun dels casos presentats afecta la teva activitat econòmica i vols que t’esclarim el cas, posa’t en contacte amb nosaltres.

El nostre equip laboral et resoldrà els dubtes i t’acompanyarà en el procediment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.