Presentació del model 720

El 31 de març finalitza el termini per presentar el model 720, la declaració informativa sobre els béns i drets situats a l’estranger.

A continuació detallem en què consisteix aquest model i tot allò que cal saber per presentar-lo. Però, abans de res, cal tenir en compte que en aquest model s’hi inclouen tres grups de béns diferents:

  • Comptes bancaris
  • Valors, participacions, assegurances de vida i invalidesa, i rendes vitalícies o temporals
  • Immobles i drets reals sobre immobles

 

Qui està obligat a presentar aquest model?

Estan obligades a presentar aquesta declaració les persones que durant el 2.022 hagin tingut a l’estranger béns dels recollits en els tres grups especificats anteriorment amb un valor conjunt a final d’any superior als 50.000 euros (valorant cada grup de béns de forma individual).

 

Si ja vaig presentar el model 720 l’any passat, ara hi haig de tornar?

Depèn. Si ja s’ha presentat el model 720 en exercicis anteriors, només caldrà tornar-lo a presentar de nou si el valor conjunt d’algun dels grups de béns ha augmentat en més de 20.000€ respecte a l’última declaració presentada.

 

Si durant l’any passat vaig deixar de ser titular d’un bé que vaig declarar en exercicis anteriors, haig de presentar el model 720?

Sí. Si en qualsevol moment de l’any anterior s’ha deixat de ser titular d’algun bé anteriorment declarat en aquest model o que durant el 2.022 hagi superat els 50.000€, cal presentar el model 720.

 

Així doncs, he de declarar el compte bancari que vaig tenir durant el 2.022 que va superar els 50.000€ i del que vaig deixar de ser-ne titular abans de finals d’any?

Sí. Els comptes i dipòsits bancaris han de ser declarats per les persones que n’hagin sigut titulars o autoritzats en qualsevol moment de l’any, informant del saldo en la data que s’ha deixat de ser-ho.

El mateix passa respecte qui va ser titular de valors, drets, assegurances, rendes. Així com dels titulars d’immobles que deixen de ser-ho.

 

Tinc un pla de pensions a l’estranger, l’haig de declarar?

No existeix l’obligació d’informar sobre els plans de pensions a l’estranger.

Existeixen excepcions: en el cas que el pla de pensions estableixi la possibilitat d’exercir el dret de rescat en els termes propis d’una assegurança de vida, llavors sí que s’hauria de declarar (en entrar dins del grup de valors, drets, assegurances i rendes vitalícies o temporals).

En aquest cas, el valor a declarar seria el valor de rescat a 31 de desembre.

 

Si estic obligat/da a presentar el model 720 i no ho faig, em poden sancionar?

Sí. Tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar que les sancions associades a la Declaració de béns a l’estranger (model 720), pel seu elevat import, suposaven una restricció a la lliure circulació de capitals i que, per tant, eren contràries al dret comunitari i van ser derogades, no implica que no hi hagi règim sancionador.

Hisenda pot aplicar les sancions que, amb caràcter general, preveu la normativa per a les declaracions informatives.

 

I què passa amb les criptomonedes?

Per primera vegada el 2.021 es va establir per llei l’obligació de declarar les monedes virtuals (criptomonedes) que es tinguin a l’estranger.

L’objectiu era que durant el primer trimestre de 2.023 s’hagués de presentar el model 721 on s’haurien de declarar els titulars, autoritzats o beneficiaris de criptomonedes a l’estranger que tinguessin un saldo de més de 50.000€.

De moment, la implementació d’aquest nou model s’ha posposat a causa que el desenvolupament reglamentari encara no ha finalitzat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.