Reforma del Sistema de Pensions de la Seguretat Social

Ara que ja fa unes setmanes que la reforma del sistema de pensions ha estat publicada al BOE, volem explicar-la per resoldre possibles dubtes.

El 28 de desembre de 2021 es va publicar la Llei 21/2021, que entrava en vigor el passat 01 de gener de 2022 amb la primera part de la reforma de les pensions, la qual, tenint en compte aquesta segona part de la reforma de 2023, va ésser la que més va tocar la butxaca dels pensionistes.

Així doncs, el 17 de març de 2023 es va publicar el real decret llei 2/2023 de 16 de març, el qual acaba de donar forma a l’enunciada reforma de les pensions.

 

Què diu la llei de la reforma del Sistema de Pensions? Com afecta els pensionistes?

Per ordre d’entrada en vigor i de manera esquemàtica expliquem els canvis que, amb aquesta nova normativa, afecten directament als pensionistes. Són els següents:

Entrada en vigor el 18 de març 2023, l’endemà de la publicació del BOE:

 • S’ofereix un complement per pensions inferiors a la mínima.
 • S’ofereix un complement per la reducció de la bretxa de gènere.
 • Els períodes de fins a 3 anys d’excedència o reducció de jornada per cura de fills, menors o familiars, tindran la consideració de període de cotització efectiva.

Entrada en vigor el 17 de maig 2023, dos mesos després de la publicació del BOE:

 • Canvia el càlcul de la base reguladora de la prestació per naixement i cura del menor dels treballadors contractats a temps parcial.

calendari reforma del sistema de pensionsEntrada en vigor el 17 de juny 2023, tres mesos després de la publicació del BOE:

 • Resolució provisional de pensions reconegudes a l’empara de normes internacionals. Si es comprova que el sol·licitant reuneix els requisits per accedir a la pensió computant únicament les cotitzacions efectuades a Espanya.

Entrada en vigor el 01 d’octubre de 2023:

 • Treballadors contractats a temps parcial: A efectes d’acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura del menor, es tindran en compte tots els períodes d’alta amb un contracte parcial. Sigui quina sigui la jornada realitzada en cadascun d’ells. És a dir, desapareix el Coeficient Global de Parcialitat per acreditar el període mínim necessari.

Entrada en vigor l’1 de gener de 2024:

 • Totes les pensions contributives de la Seguretat Social, inclòs el complement per la bretxa de gènere es revaloraran a principi d’any.

Entrada en vigor l’1 de gener de 2025:

 • Es determina el límit màxim per la pensió inicial a partir de l’1 de gener de 2025 (increment percentual fins al 2025 i taula transitòria del 2051 al 2065)

Entrada en vigor l’1 de gener de 2026:

 • Treballadors per compte aliena: Per aquest col·lectiu hi haurà canvis en la base reguladora de la pensió de jubilació. Es tindran en compte els últims 29 anys consecutius i immediatament anteriors el mes previ del fet causant. És a dir, de les 348 bases (29 anys), calculades segons marca la normativa, se n’escolliran d’ofici les 324 bases de cotització de major importància, que vindrien a ser uns 27 anys. Aquest càlcul entrarà de manera progressiva començant el gener del 2026 fins l’any 2044, que ja es tindran en compte els 27 anys.
 • La jubilació dels autònoms: En el cas que en el període a tenir en compte per calcular la base reguladora hi haguessin, amb posterioritat a l’extinció de la prestació econòmica per cessament de l’activitat, períodes sense cotització, s’integraran les llacunes de cotització dels següents 6 mesos de cadascun d’aquests períodes amb la base mínima.
 • Llacunes dones treballadores per compte aliena (excepcionalment algun home): Mentre la bretxa de gènere sigui superior al 5%, pel càlcul de la pensió de jubilació, en els períodes sense obligació de cotitzar, de la 49ª mensualitat a la 60ª s’integraran amb el 100% de la base mínima que correspongui, aquest percentatge serà del 80% de la mensualitat 61ª a la 84ª.

 

Estudiem el teu cas

Si t’has jubilat o et jubilaràs d’aquí a poc temps i vols que valorem com aquesta nova llei afectarà la teva pensió. Et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres i resoldrem tots els teus dubtes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.