La nova llei de l’habitatge: els 5 punts més rellevants

El passat dijous 27 d’abril de 2023 es va aprovar pel Congrés dels Diputats la nova Llei de l’habitatge. Tot i que està aprovada pel Congrés, encara falta l’aprovació del Senat i la publicació al BOE per a la seva entrada en vigor. Així i tot, s’espera que aquest fet succeeixi abans de les eleccions del dia 28 de maig de 2023.

 

Els punts més destacats de la nova llei de l’habitatge

Ja que aquesta nova legislació serà d’interès majoritari, volem aprofitar aquest espai per explicar quines seran les principals novetats que introduirà aquesta nova Llei, que, en resum són les següents:

  • La promoció d’habitatges socials.
  • Nous beneficis fiscals per a propietaris. Tot i que la Llei amplia el concepte de gran propietari i s’estableixen recàrrecs de l’IBI per a habitatges buits.
  • Més zones tensionades del mercat del lloguer.
  • Limitació dels preus del lloguer, eliminant l’IPC com actualitzador de les rendes i imposant als propietaris el pagament dels honoraris de les immobiliàries.
  • Millora en la regulació dels desnonaments per a les persones vulnerables.

Vegem què es diu a cadascun dels punts esmentats.

 

 

Promoció d’habitatges socials

Un dels objectius principals d’aquesta Llei és afavorir l’accés a l’habitatge a preus assequibles. Per això, la nova llei de l’habitatge preveu augmentar els percentatges de reserva de sòl per a habitatges socials del 30% al 40%, en sòl urbanitzable, i del 10% al 20%, en sòl urbà no consolidat. A més, la Llei estableix la qualificació indefinida de l’habitatge protegit per un període mínim de 30 anys i la prohibició de tornar a alienar el parc públic d’habitatge social.

 

Nova definició de gran propietari

Fins ara s’entenia com a gran propietari a totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que tinguessin en propietat 10 o més immoble. Amb la nova Llei d’habitatge es considerarà gran propietari a qui tingui 5 o més immobles en propietat.

 

Beneficis fiscals a l’IRPF per a propietaris que tinguin habitatges de lloguer

La bonificació serà del 50% de les rendes que obtinguin els propietaris que lloguin el seu habitatge i es podrà incrementar fins al 90%, en el cas que es abaixi el preu del lloguer en les anomenades zones tensionades.

Per contra, la nova Llei de l’habitatge regularà que els Ajuntaments puguin aplicar un recàrrec de fins al 150% a l’Impost sobre béns immobles (IBI) en aquells habitatges que estiguin buits durant més de dos anys.

 

Més zones tensionades del mercat del lloguer

Una de les novetats més rellevants de la Llei de l’habitatge és que amplia considerablement la declaració de les anomenades zones tensionades del mercat del lloguer. La normativa preveu declarar zona tensionada tota regió que compleixi un d’aquests dos requisits:

  • Que el cost mitjà de la vida en aquesta zona superi el 30% de la renda mitjana de les llars: és a dir, la suma de la hipoteca o el lloguer i les despeses relacionades, o
  • Que el preu de l’habitatge en venda o de lloguer hagi augmentat 3 punts per sobre de l’IPC en els darrers 5 anys.

Així, en aquestes zones, independentment de si són de grans o petits propietaris, els preus dels lloguers dels nous contractes estaran limitats, mitjançant la indexació a la renda anterior per als petits propietaris i de l’aplicació de l’índex de contenció de preus, el qual encara està per definir, per als grans propietaris.

També, s’eliminarà l’IPC com a referència per a l’actualització anual de la renda, i per això els lloguers estaran sempre limitats per un índex, que serà del 2% durant el 2023, del 3% durant el 2024 i per l’any 2025 s’aprovarà un nou índex d’actualització del lloguer.

 

Altres novetats

Una altra de les novetats principals de la Llei de l’habitatge és que les despeses de les immobiliàries aniran sempre a càrrec dels propietaris, tant grans com petits. A més, els propietaris no podran repercutir aquest cost als llogaters perquè la Llei prohibeix que els propietaris puguin augmentar el preu del lloguer afegint noves despeses (comunitat, IBI, etc.) o que es puguin pactar clàusules contractuals contràries a la Llei d’Habitatge.

 

Finalment, la nova regulació preveu una millora en la regulació dels desnonaments per a les persones vulnerables. Pel que fa als desnonaments, la Llei estipula un sistema d’arbitratge obligatori per a les persones vulnerables i es prohibeixin els desnonaments sense data i hora predeterminada. A més, la Llei també regularà noves pròrrogues en els procediments de llançament, que ajornaran els processos més de 2 anys, amb la finalitat de poder oferir solucions residencials.

 

Des de l’àrea jurídica del despatx seguirem la publicació i el compliment d’aquesta nova llei per assessorar i donar resposta a tots els dubtes i qüestions que ens pugueu transmetre a la nostra bústia de contacte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.