Com ja s’ha explicat en publicacions anteriors, l’arrelament laboral és un tràmit que permet regularitzar la situació de residència i treball a aquells estrangers que poden acreditar una estada continuada al territori espanyol durant un període mínim de dos anys, que no tinguin antecedents penals, que puguin aportar proves d’una relació

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.