En el món empresarial actual potenciar la comunicació pot molt bé ser la clau de l’èxit comercial i empresarial d’una empresa. Comunicar és mostrar, comunicar és ensenyar, comunicar és explicar. En definitiva, comunicar és vendre. Treballar de forma efectiva la comunicació en el context comercial no només és una habilitat desitjable, sinó una ne

Albert Lleal – Lleal Tulsà Assessors L’1 de setembre va entrar en vigor el reial decret llei 1/2023, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, en la qual s’introduïen noves bonificacions i se’n modificaven d’altres. Un dels incentius a la contractació que

Mariona Lleal – Lleal Tulsà El 31 d’octubre del 2023, el Tribunal Suprem va dictar la primera sentència, en què desestimava la possible responsabilitat patrimonial de l’Estat pels danys derivats de la suspensió temporal de l’activitat empresarial, en aquest cas d’hostaleria, com a conseqüència de l’aplicació de la normativa aprovada per e

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.