Com ja s’ha explicat en publicacions anteriors, l’arrelament laboral és un tràmit que permet regularitzar la situació de residència i treball a aquells estrangers que poden acreditar una estada continuada al territori espanyol durant un període mínim de dos anys, que no tinguin antecedents penals, que puguin aportar proves d’una relació

Albert Lleal – Lleal Tulsà Assessors L’1 de setembre va entrar en vigor el reial decret llei 1/2023, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, en la qual s’introduïen noves bonificacions i se’n modificaven d’altres. Un dels incentius a la contractació que

Mariona Lleal – Lleal Tulsà El 31 d’octubre del 2023, el Tribunal Suprem va dictar la primera sentència, en què desestimava la possible responsabilitat patrimonial de l’Estat pels danys derivats de la suspensió temporal de l’activitat empresarial, en aquest cas d’hostaleria, com a conseqüència de l’aplicació de la normativa aprovada per e

Per a molts de nosaltres el període estival ha acabat o es troba en la seva recta final i, segurament, en algun dels desplaçaments hem fet ús de l’avió com mitjà de transport principal per poder arribar al nostre destí vacacional. Tanmateix, moltes vegades abans o durant el trajecte hem pogut patir una mala gestió […]

Mireia Risco – Lleal Tulsà  La nacionalitat per residència es pot aconseguir segons el nombre d’anys que s’està establert en territori espanyol, legalment i de forma continuada. Majoritàriament, les peticions són de fills o filles dels pares i mares que han aconseguit  la nacionalitat per residència, a la qual també s’hi poden acollir fin

Fer una campanya de premsa és una part fonamental de qualsevol estratègia de màrqueting i comunicació. És important que la campanya sigui ben plantejada i executada per aconseguir els millors resultats i així, captar l’atenció dels mitjans de comunicació. Expliquem els passos clau per fer una campanya de premsa eficaç i com proporcionar una bona

Anna Manubens – Lleal Tulsà Assessors La tendència legislativa i jurisprudencial al nostre país va cap a una major protecció laboral dels treballadors que es trobin en situacions d’incapacitat temporal. En aquest sentit, a hores d’ara s’ofereixen als treballadors més garanties i mecanismes per fer front a represàlies laborals, com per exempl

Laura Bergillos – Lleal Tulsà És inevitable. No podem negar l’era de la imatge. Vivim en un moment en què, gràcies a les noves tecnologies, les imatges i les paraules viatgen i arriben amb la mateixa facilitat. El poder de persuasió de la imatge és ràpid i immediat. No requereix voluntat de lectura i l’impacte […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.