Fa unes setmanes vam publicar un text al nostre bloc informant que el 100% de les demandes judicials de complement de maternitat pels homes són estimades i es cobren. Molts mitjans de comunicació es van fer ressò de la noticia i el nostre company, l’advocat Ferran Casas Corominas, va participar en diversos espais de ràdio […]

Per a molts de nosaltres el període estival ha acabat o es troba en la seva recta final i, segurament, en algun dels desplaçaments hem fet ús de l’avió com mitjà de transport principal per poder arribar al nostre destí vacacional. Tanmateix, moltes vegades abans o durant el trajecte hem pogut patir una mala gestió […]

Anys després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés el dret del consumidor a reclamar al seu banc l’import pagat en concepte de clàusules sòl i despeses hipotecàries, s’obre la possibilitat que els imports abonats en concepte de comissions d’obertura tinguin el mateix destí.   Comissió abusiva, segons el TJU

FERRAN CASAS – LLEAL TULSA ASSESSORS  Diumenge passat, 1 de maig, es va celebrar el Dia del Treballador. L’origen d’aquesta jornada reivindicativa és un homenatge a un grup de treballadors sindicalistes nord-americans que van ser condemnats i executats per participar en una vaga que va començar l’1 de maig del 1886 a la ciutat de […]

Porta oberta a gaudir d’un permís de maternitat o paternitat de 32 setmanes en cas de ser família monoparental. Recentment, s’ha fet ressò als mitjans de comunicació una sentència pionera en matèria de permís de maternitat i paternitat. Aquesta sentència diu que es permet acumular el permís de maternitat o paternitat en un sol progenitor, […

Fa uns dies es va publicar la sentència del Tribunal Constitucional sobre la nul·litat de la plusvàlua municipal. Però, a qui beneficia? El Tribunal Constitucional, en la Sentència de 26 d’octubre del 2021, ha declarat inconstitucionals i nuls els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2ai 107.4 del TRLRHL, impedint així la determinació de la base im

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.