Archive for Assessoria jurídica

Reclamacions Accionistes Banc Popular

Reclamacions Accionistes Banc Popular

Els accionistes afectats per la caiguda del Banc Popular podran reclamar fins el dia 6 de juny de 2020, excepte els accionistes que van invertir en l’ampliació de capital de l’any 2016, que podran reclamar fins els 6 de juny de 2021.

El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares?

El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares?

El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares?El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares? l’esmentada qüestió fou plantejada per aquest despatx als Tribunals i es va sol·licitar al Tribunal d’Instància que plantegés una qüestió prejudicial europea al Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es qüestionés si l’art. 60 de la LGSS respecta la normativa europea.

Què és el certificat digital?

Què és el certificat digital?

Què és el certificat digital? És el document digital que conté les dades identificatives d’una persona física o jurídica. El certificat digital permet identificar-se a Internet i intercanviar informació amb altres persones i organismes amb la garantia que només l’usuari…

Nou sistema de subhastes  electròniques

Nou sistema de subhastes electròniques

El passat 14 de juliol s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) LA Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil. Llei que entrarà en vigor el 15…