Els canvis en la fiscalitat en l’habitatge entren en vigor amb la publicació del BOE del passat 10 de juliol de 2021 (BOE-A-2021-11473), on es dóna oficialitat al projecte de Llei aprovat pel Consell de Ministres el passat 13 d’octubre de 2020 i que va seguir els tràmits parlamentaris corresponents. En aquesta publicació, concretament, es […]

A partir del 22 d’octubre de 2020, tal com es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb l’entrada en vigor de les disposicions del Decret Llei 34/2020, de Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

Ajudes als lloguers d’habitatge habitual. Ajudes transitòries de finançament. Mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front el COVID-19. Resum de l’Ordre Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitori

En data 22 d’abril 2020, s’ha publicat en el BOE, el Real Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, amb entrada de vigència i aplicació a data 23 d’abril de 2020, en el que es legisla, entre altres qüestions, una sèrie de disposicions amb la intencionalitat de reduir les despeses de les PIMES (Petites i mitjanes empreses) i dels autònoms.

Resum Real Decret llei 11/2020 de 31 de març, per al que s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 Afectacions als contractes d’arrendament d’habitatges habituals des de la perspectiva de l’arrendador.

Com queda la llei per anul·lar IBI urbà en el sòl urbanitzable? T’ho expliquem en aquest article. Sense gaire rebombori, s’ha publicat la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat […]

La inspecció tècnica dels edificis (ITE), no és un concepte nou, ja ho teníem regulat des del 26 de febrer de 2011. És un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Amb la publicació oficial del […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.