L’any comença amb una novetat referent a una llei que tracta mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, pla d’igualtat a les empreses i protecció sobre les persones artistes.

Josep Ceballos – Lleal Tulsà  El 6 d’octubre es va presentar el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2023 i volem dedicar aquestes línies a traslladar les principals mesures fiscals que previsiblement seran vigents a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Ens centrarem, bàsicament, en les principals novetats pel que fa [&h

Les estratègies de màrqueting són clau per dur a terme una comunicació eficaç que resolguin els objectius de negoci. Però, per fer-ho, quines són les principals línies estratègiques que podem impartir? Avui us volem parlar d’això: de les accions i estratègies digitals més importants a tenir en compte per treballar un pla de comunicació que [&hell

La normativa vigent que regula el procediment per l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència, concretament la Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d’Espanya; així també com la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Admin

Albert Lleal – Lleal Tulsà Assessors  Finalment, el 26 de juliol passat es va publicar el Reial decret llei 13/2022 pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi. Aquesta normativa provoca una modificació de les quotes d’autònoms en funció dels rendiments econòmics de les persones treballadores per comp

Informem de l’obligatorietat d’estar donat d’alta en la Direcció Electrònica Vial, la DEV, per rebre notificacions relacionades amb procediments sancionadors de trànsit. Així doncs, l’entitat informa que a partir de l’1 de novembre de 2022, la Direcció General de Trànsit deixarà d’enviar notificacions en paper i passarà a informar de tot all

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.