Área de protecció de dades personals

Assessoria integral amb experiència contrastada

Área de protecció de dades

Des de l’entrada en vigor el passat 25 de maig de 2018 del nou Reglament Europeu en protecció de dades (Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril), i arran dels canvis substantius que ha experimentat aquesta matèria, els nostres clients necessiten d’un assessorament en Protecció de Dades constant i continu, i per tal d’assolir aquesta fita, des de Lleal Tulsà els podem oferir els serveis d’un equip format en Compliment Normatiu i Protecció de Dades que els assessorarà i guiarà constantment, tant en els dubtes que dia a dia puguin sorgir, com en les constants adaptacions legislatives que s’estan duent a terme. 

Tant si en compliment del nou Reglament la seva empresa necessita el nomenament d’un Delegat de Protecció de dades, com si no li cal, però per trobar-se en un moment d’ampliació o variació de l’activitat de l’empresa necessita de l’assessorament d’aquest tècnic expert, a Lleal Tulsà podrà comptar amb l’assessorament i l’acompanyament d’un equip amb àmplia experiència en diferents tipologies d’empresa, llicenciatura en Dret i estudis de Post-grau i especialització en Compliment Normatiu i Protecció de Dades, que podran emetre els informes preceptius que calguin davant l’AEPD, acompanyar-lo en una eventual inspecció o denúncia, o bé realitzar l’Auditoria que sigui necessària per tal d’adaptar la seva empresa en el compliment de la Protecció de Dades de caràcter personal. 

 • Anàlisi inicial de l’actual Sistema de Gestió de l’empresa (normatiu, seguretat de la informació, etc). 
 • Recollida d’informació presencial i/o telemàtica del tractament de dades actual.
 • Anàlisi de la legitimació de cada tractament i adequació del sistema de tractament.
 • Elaboració dels models de documentació de compliment normatiu (Data Compliance).
 • Elaboració de models de contractes i clausulat adequat a l’empresa
 • Procediments pel compliment (estudi i notificació si cal de violacions de seguretat)
 • Registre d’activitats de Tractament 
 • Anàlisi de Riscs 
 • Avaluació de Riscs 
 • Confecció de protocols adients a cada organització empresarial, compliment de la resiliència. 
 • Acompanyament especial per autònoms 
 • Adaptació Web per adaptació a la LSSICE/GRPD 
 • Assessorament continu 
 • Formació de la plantilla 
 • Elaboració d’informes i escrits d¡al•legacions davant possibles denúncies 
 • Assistència a Inspeccions 
 • Data Compliance Officer o Delegat de Protecció de Dades