Assessoria a l’estranger

Assessoria a l’estranger

Assessoria integral amb experiència contrastada

Assessoria a l’estranger

El servei assessoria a l’estranger de Lleal Tulsà Assessors t’ofereix un servei personalitzat per estudiar i analitzar les opcions més adequades amb l’objectiu d’obtenir solucions als problemes plantejats. La nostra obligació és acompanyar-te del principi fins al final perquè en tot moment sentis que estem al teu costat, per a nosaltres és molt important la teva confiança.

El nostre servei d’assessoria a l’estranger també està dirigit a l’empresa; tenint en compte la varietat de permisos de treball existents, som conscients que a vegades pot ser molt complicat controlar la situació dels treballadors estrangers que tens contractats o vols contractar. No obstant, la responsabilitat sempre recau sobre l’empresa i volem ajudar-te a complir amb les obligacions legals per reduïr els riscos de possibles sancions.

 • Autorització de residència temporal i treball per compte d’altri.
 • Autorització de residència temporal i treball per compte propi.
 • Autorització de residència o residència i treball per circumstàncies excepcionals:
  • Arrelament social
  • Arrelament familiar
  • Arrelament laboral
  • Arrelament humanitari
 • Autorització de residència de llarga durada o de llarga durada-UE.
 • Autorització inicial de residència i treball per compte d’altri
 • Sol·licitud d’autorització de residència temporal per reagrupació familiar.
 • Autorització de residència temporal no lucrativa
 • Autorització de residència de llarga durada
 • Pròrroga de l’autorització d’estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals o servei de voluntariat.
 • Autorització de treball per compte d’altri per a titulars d’estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals o servei de voluntariat.
 • Permís de residència per a la recerca de feina.
 • Autorització de residència temporal i treball per compte aliena de durada determinada.
 • Autorització de treball d’alts directius, artistes i esportistes d’èlit per un període inferior a un any.
 • Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d’altri (primera renovació de l’arrelament)
 • Modificacions de l’autorització de residència i treball per compte propi a una per compte d’altri (o per compte d’altri a una per compte propi).
 • Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte d’altri per a excomunitaris (familiars que ja no compleixen els requisits per mantenir el règim comunitari)
 • Modificacions de la situació d’estada per estudis, investigació, formació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte d’altri o per compte pròpia.
 • Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte d’altri (primera renovació de l’arrelament)
 • Modificacions de l’autorització de residència i treball per compte propi a una per compte d’altri (o per compte d’altri a una per compte propi).
 • Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte d’altri per a excomunitaris (familiars que ja no compleixen els requisits per mantenir el règim comunitari)
 • Modificacions de la situació d’estada per estudis, investigació, formació o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte d’altri o per compte pròpia.
 • Sol·licitud del permís de residència i/o treball
 • Document de residència Article 50 TUE per a nacionals del Regne Unit.
 • Carta d’invitació
 • Autorització de retorn
 • Número d’Identitat d’Estranger (NIE)
 • Inscripció al Registre Central d’Estrangers_Residència ciutadà de la UE.
 • Inversors
 • Emprenedors
 • Professionals altament qualificats
 • Investigadors
 • Trasllat intraempresarial
 • Nacionalitat espanyola
 • Inscripció del matrimoni
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat d’antecedents penals de caràcter sexual
 • Cancel·lació d’antecedents penals
 • Sol·licitud del certificat d’últimes voluntats
 • Sol·licitud del certificat de cobertura d’assegurances per defunció
 • Resolucions denegatòries de l’oficina d’estrangeria
 • Denegació nacionalitat
 • Denegació de visats del Consulat Espanyol
 • Expedients d’extinció permís de residència
 • Expedients expulsió

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.