Assessoria jurídica

Assessoria jurídica

Assessoria integral amb experiència contrastada

Assessoria jurídica

L’equip d’advocats de l’assessoria jurídica de Lleal Tulsà està format per professionals de l’advocacia altament qualificats per a l’exercici la professió i estan especialitzats en diverses àrees de pràctica per donar solució a qualsevol qüestió legal. A més de l’excel·lència, el nostre objectiu personal i professional és el d’obtenir una relació de confiança amb el client, fonamentada en la transparència, la proximitat i la disponibilitat constant. Només així s'és capaç d'obtenir els millors resultats. El compromís dels nostres professionals amb aquest objectiu és prioritari i, per assolir-lo, hi aporten els millors dels esforços i tota la dedicació que calgui per atendre i afrontar cada cas. Entenent-lo, estudiant-lo i extrapolant-lo des d'un inici. La formació permanent i la interconsulta entre les diferents àrees de pràctica també són el nostre punt fort.

 • Contractes de compravenda d’immobles i altres béns
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Responsabilitat civil i professional
 • Fundacions privades i associacions
 • Arbitratges
 • Successions, herències i donacions. Planificació de successions
 • Reclamacions de quantitat
 • Vicis de la construcció
 • Accidents de circulació
 • Contenciosos judicials
 • Dret bancari
 • Dret del consumidor
 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet
 • Règim econòmic del matrimoni
 • Filiacions
 • Incapacitat i tutela
 • Contenciós laboral: reclamacions per acomiadaments i altres resolucions contractuals
 • Reclamacions contra la Seguretat Social
 • Conflictes col·lectius
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Constitució i seguiment de societats anònimes i limitades, civils i comunitats de béns, cooperatives, societats agràries de transformació. Pactes socials i protocols familiars, entre d’altres
 • Transmissió de societats i d’activitats mercantils. Reestructuració d’empreses
 • Gestió extrajudicial i judicial d’impagats
 • Contractació mercantil
 • Concurs de creditors.
 • Segona oportunitat
 • Dret agrari
 • Contenciós mercantil
 • Recursos administratius
 • Recursos contenciosos administratius
 • Urbanisme
 • Expropiació forçosa
 • Contractació amb les administracions públiques
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
 • Reclamacions econòmica-administratives
 • Defensa penal
 • Acusació particular

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.