Assessoria laboral

Assessoria laboral

Assessoria integral amb experiència contrastada

Assessoria laboral

Orientem als nostres clients en la gestió laboral i les relacions laborals.

Des de l’àrea d’assessoria laboral del despatx oferim un servei personalitzat adaptat a les necessitats de cada client, des de la incorporació de personal, durant el període de la relació laboral i la finalització d’aquesta, acompanyant en tot moment la gestió dels recursos humans dels nostres clients.

Sabem de la complexitat i de l’evolució constant tant de les relacions laborals com de la seva variació normativa, és per això que l’actualització constant dels nostres professionals ens permet oferir la millor solució davant qualsevol dels problemes plantejats pels nostres clients.

A Lleal Tulsà estem especialitzats també en assessorament i gestió laboral d’entitats i ens públics.

També oferim serveis a persones físiques, assessorant-los en casos d’incapacitats, estudis de jubilació, jubilacions i assessorament en relació amb la seva situació laboral.

Disposem d’eines informàtiques que ens permeten una gestió cooperativa i multidireccional pel que fa a la gestió dels recursos humans.

 • Assessorament i serveis de prevenció de riscos laborals
 • Assessorament i tramitació d’expedients davant la Seguretat Social (jubilació, viduïtat, orfandat, maternitat, paternitat, invalidesa…), I.T. directe
 • Assessorament i confecció de convenis col·lectius de les empreses
 • Tramitació d’altes, baixes i modificacions d’autònom
 • Tramitació d’altes/baixes de compte de cotització a la Seguretat Social
 • Tramitació d’altes i baixes dels treballadors
 • Redacció i confecció de totes les modalitats de contractes laborals
 • Tramitació de baixes causades per malaltia (ILT) i accidents laborals
 • Certificats de situació familiar
 • Obtenció certificats de cotització i bases de cotització de la vida laboral
 • Acomiadaments i liquidacions de treballadors
 • Preparació de la documentació per a l’atur
 • Preparació i tramitació de capitalitzacions de l’atur
 • Liquidacions de Seguretat Social
 • Estudi de costos laborals
 • Cartes de pagament de l’IRPF tant mensuals com trimestrals
 • Resum anual d’IRPF
 • Certificat de retenció d’IRPF
 • Registre retributiu
 • Subvencions
 • Pla d’igualtat
 • Representació davant la Inspecció de Treball
 • Representació en les conciliacions del CMAC
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.