Com efecta la nul·litat de les clàusules de despeses en préstecs hipotecaris? -El Tribunal Suprem estableix que el pagament de l’impost per la constitució de les hipoteques incumbeix al consumidor- Com a conseqüència de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem de data 23 de desembre del 2015, en el recurs 2658/2013 s’han iniciat nombroses rec

A continuació detellem el comunicat oficial de Lleal Tulsà Assessors sobre la clàusula sòl de les hipoteques amb informació per a tots aquells que en puguin estar perjudicats. CLÀUSULA SÒL DE LES HIPOTEQUES Els mitjans de comunicació i les xarxes socials han fet ampli ressò del contingut i efectes de la sentència de 21 de […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.