Posts Tagged ‘IRPF’

Prestació maternitat: exempció IRPF.

Prestació maternitat: exempció IRPF.

Prestació maternitat: exempció IRPF. La recent sentència del Tribunal Suprem (TS) ha clarificat la polèmica judicial entorn a la tributació en l’IRPF. de la prestació per maternitat. Aquesta sentència diu el següent: “és doctrina legal que les prestacions públiques per…

Tipus impositius de l’IRPF 2016

Tipus impositius de l’IRPF 2016

Nous tipus de retenció amb IRPF 2016. El dia 1 de gener varen baixar els tipus impositius de l’IRPF, encara que es va avançar part de la baixada el 2015.07.12. Adjuntem quadre comparatiu amb els nous tipus de retenció aplicables….